חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מוזיקה אמנותית בישראל
  Art Music in Israel                                                                                  
0845-3103-01
אמנויות
סמ'  א'שיעור ות
סמ'  ב'שיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה האמנותית בישראל במאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות. יועלו לדיון סוגיות כגון מקומה של המוזיקה האמנותית בתרבות הישראלית, התפתחות המוזיקה בישראל אל מול התפתחויות מקבילות בעולם המערבי, והשתקפות סוגיות חברתיות, היסטוריות ופוליטיות ביצירה המוזיקלית בארץ.

Course description

A study of the main musical styles in Israeli Art Music through historical overview, analysis of musical works and an in-depth examination of central compositional techniques. Discussion of questions such as the place of art music in Israeli culture, the development of music in Israel in comparison to contemporaneous developments in the Western world, and the reflection of social, historical and political issues in the musical creation in Israel.

 

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-3103-01 מוזיקה אמנותית בישראל
Art Music in Israel
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: מוזיקה אמנותית בישראל

Art music in Israel

 

שנתי, תשע"ח

שיעור, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר עפרה יצחקי

כתובת דוא"ל:

ofray@hotmail.com

 

שעת קבלה: עפ"י תאום מראש

 

 

תיאור הקורס

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה האמנותית בישראל במאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות. יועלו לדיון סוגיות כגון מקומה של המוזיקה האמנותית בתרבות הישראלית, התפתחות המוזיקה בישראל אל מול התפתחויות מקבילות בעולם המערבי, והשתקפות סוגיות חברתיות, היסטוריות ופוליטיות ביצירה המוזיקלית בארץ.

 

Course Description

A study of the main musical styles in Israeli Art Music through historical overview, analysis of musical works and an in-depth examination of central compositional techniques. Discussion of questions such as the place of art music in Israeli culture, the development of music in Israel in comparison to contemporaneous developments in the Western world, and the reflection of social, historical and political issues in the musical creation in Israel.

 

 

דרישות הקורס

 • נוכחות בשיעורים
 • קריאת מאמרים (בעברית ובאנגלית) כהכנה לדיון בכיתה
 • מספר בחנים קצרים (אמריקאים) במהלך השנה, שיכללו זיהוי יצירות ושאלות בקיאות בחומר הקריאה ובחומר הנלמד. לבחנים אלה יהיה מועד אחד בלבד.
 • בחינה בסוף סמסטר ב': הבחינה תכלול בעיקר שאלות אמריקאיות,  שיתייחסו לזיהוי יצירות, ניתוח קטעים מוזיקליים ובקיאות בחומר הנלמד ובחומר הקריאה.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% - בחינה בסוף סמסטר ב'

50% - בחנים במהלך השנה

 

נושאי הקורס

 • התעוררות לאומית במוזיקה היהודית בראשית המאה העשרים
 • שנות השלושים והעלייה הגדולה ממרכז אירופה
 • היכרות בסיסית עם השפה המוזיקלית של המוזיקה הערבית בישראל ותורת המקאם
 • הסגנון הים תיכוני – מוסיקה "לאומית" ו"אוריינטליזם"
 • זמר עברי
 • מוזיקה כעשייה אידיאולוגית-פוליטית בראשית ימי המדינה
 • מלחינים ערביים בישראל
 • היפתחות לעולם, גלובליזציה, מודרניזם
 • ביטויים לאומיים ופוליטיים בתוך שפה מוזיקלית בת זמננו
 • דרכים חדשות לביטויים יהודיים ומזרחיים
 • השפעות פופולריות
 • מוזיקה בישראל עכשיו – סגנונות עיקריים
 • טיפוח המוזיקה הישראלית - גופים מבצעים, גופים לקידום המוזיקה הישראלית

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

בהט, אבנר. עדן פרטוש, חייו ויצירתו. תל אביב: עם עובד, 1984.

 

בן זאב נעם. מנגינה ישראלית: מסעו של עיתונאי בעקבות צליליה של חברה משתנה.

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2009.

 

בר-עם, בנימין (עורך). עשרים שנה במוסיקה הישראלית: קובץ מאמרים וראיונות. המועצה

            הציבורית לתרבות ולאמנות, 1968.

 

הירשברג, יהואש. פאול בן חיים: חייו ויצירתו. תל אביב: עם עובד, 1983.

 

הירשברג, יהואש ושמואלי, הרצל. אלכסנדר בוסקוביץ': חייו, יצירתו, הגותו. כרמל, 1995.

 

זמורה, מיכל (עורכת). יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל: קובץ הרצאות ודיונים.         תל אביב: המכון למוסיקה ישראלית, 1968.

 

כהן, יהודה. נעימי זמירות ישראל: מוסיקה ומוסיקאים בישראל. תל אביב: עם עובד, 1990.

 

סטוצ'בסקי, יהויכין. זיכרונות: קורות חייו של מוסיקאי יהודי (חיים בלי פשרות). תל אביב:

ספריית פועלים, 1977.

 

שפירא, בת שבע (עורכת). בן ציון אורגד: קול המבט. חיפה: הוצאת אורין, 2008.

 

Fleisher, Robert. Twenty Israeli Composers: Voices of a Culture. With a foreword by Shulamit Ran. Detroit: Wayne State University Press, 1997.

 Touma, Habib Hassan. The Music of the Arabs, new expanded edition. Translated by Laurie Schwarz. Portland, Ore.: Amadeus Press, 1996.

 

Touma, Habib Hassan. “The maqām phenomenon: an improvisation technique in the music of the Middle East.” Ethnomusicology 15, no.1 (January 1971): 38- 48.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת