חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  "קולה שלה"
  "Her Voice"  
0845-2154-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600014מבוכמן-מהטהסמינר פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
סמ'  ב'1400-1600014מבוכמן-מהטהסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יציג את תחום המוזיקולוגיה הפמיניסטית/המגדרית מתחילת דרכה בשנות ה-80 של המאה העשרים ועד ימינו, על המהפכות והשינויים שחלו בתחום.
חוקרים מאפיינים שלושה שלבים מרכזיים בתחום, הראשון מאופיין בהתמקדות במוזיקה מערבית אמנותית, בנשים יוצרות, כתיבה נשית, דימויים נשיים ובחתירה תחת הנרטיבים האוניברסליים. השלב הבא מאופיין בבינתחומיות, במיקוד בהאזנה וביצוע (ולא ביצירה), במוזיקות לא אמנותיות ולא מערביות, בסובייקט המגדרי של השיח המחקרי ובביקורות קווירית. השלב הנוכחי מאופיין בהתרחבות לפעילות פוליטית ולגלובליזציה.
Course description
The seminar introduces the field of Feminist Musicology. We will work through three waves of scholarship beginning with women as a universal transcendental category, pervading the 1980s, until today’s eclectic and creative post-postmodernism and activism.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2154-01 "קולה שלה"
"Her Voice"
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: קולה שלה

A Voice of Her Own

 

שנתי, תשע"ז

סמינר, 4 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ׳ מיכל גרובר פרידלנדר

דוא"ל: groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

 

תיאור קורס

 

הסמינר יציג את תחום המוזיקולוגיה הפמיניסטית/המגדרית מתחילת דרכה בשנות ה-80 של המאה העשרים ועד ימינו, על המהפכות והשינויים שחלו בתחום.

חוקרים מאפיינים שלושה שלבים מרכזיים בתחום, הראשון מאופיין בהתמקדות במוזיקה מערבית אמנותית, בנשים יוצרות, כתיבה נשית, דימויים נשיים ובחתירה תחת הנרטיבים האוניברסליים. השלב הבא מאופיין בבינתחומיות, במיקוד בהאזנה וביצוע (ולא ביצירה), במוזיקות לא אמנותיות ולא מערביות, בסובייקט המגדרי של השיח המחקרי ובביקורות קווירית. השלב הנוכחי מאופיין בהתרחבות לפעילות פוליטית ולגלובליזציה.

 

 

The seminar introduces the field of Feminist Musicology. We will work through three waves of scholarship beginning with women as a universal transcendental category, pervading the 1980s, until today’s eclectic and creative post-postmodernism and activism.

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

 

נוכחות, האזנה, קריאה שבועית, מטלות הגשה במהלך השנה - 50%

עבודה סמינריונית (או עבודה קצרה של כ- 5 עמודים) - 50%

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

נשים יוצרות, כתיבה נשית, דימויים נשיים

האזנה וביצוע מגדריים

מחקר מוזיקולוגי מגדרי, קווירי, בינתחומי, פוליטי, גלובלי

 

ביבליוגרפיה

 

N. Reich: Clara Schumann: the Artist and the Woman (Ithaca, NY, 1985/R 2001)

 

J. Bowers and J. Tick, ed.: Women Making Music: the Western Art Tradition, 1150–1950 (Urbana, IL, 1986)

 

C. Clément: Opera, or the Undoing of Women, trans. B. Wing, with introduction by S. McClary (Minneapolis, 1988) [Originally published as L’opéra, ou la défaite des femmes, Paris, 1979]

 

E. Koskoff, ed.: Women and Music in Cross-Cultural Perspective (New York, 1987/R)

 

C. Abbate: Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century(Princeton, 1991)

 

S. McClary: Feminine Endings: Gender Sexuality and Music (Minneapolis, 1991)

 

R. Solie: “What Do Feminists Want? A Reply to Pieter van den Toorn,” Journal of Musicology ix/4 (1991), 399–410

 

J. Kallberg: “The Harmony of the Tea Table: Gender and Ideology in the Piano Nocturne,” Representations xxxix (1992), 102–33

 

S. McClary: Georges Bizet: Carmen. Cambridge Opera Handbooks (Cambridge, 1992)

 

R. Solie: “Whose Life? The Gendered Self in Schumann’s Frauenliebe und Leben,” Music and Text: Critical Inquiries, ed. S.P. Scher (Cambridge, 1992)

 

M. Citron: Gender and the Musical Canon (Cambridge, 1993)

 

R. Leppert: The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body (Berkeley, 1993)

 

F. Maus: “Masculine Discourse in Music Theory,” Perspectives of New Music xxxi/2 (1993), 264

R. Solie: “Approaches to the Discipline: Changing the Subject,” Current Musicology l/3 (1993), 55–65

 

R. Solie, ed.: Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship (Berkeley, 1993) [incl.  C. Abbate: “Opera, or the Envoicing of Women”; E. Wood, “Lesbian Fugue: Ethel Smyth’s Contrapuntal Arts”]

 

P. Brett, G. Thomas, and E. Wood, eds.: Queering the Pitch: the New Gay and Lesbian Musicology (New York, 1994/R) [incl. S. G. Cusick, “On a Lesbian Relation with Music: A Serious Effort Not to Think Straight”; E. Wood, “Sapphonics”]

 

S.C. Cook and J.S. Tsou, eds.: Cecilia Reclaimed: Feminist Perspectives on Gender and Music (Urbana, IL, 1994)

 

S.G. Cusick: “Feminist Theory, Music Theory and the Mind-Body Problem,” Perspectives of New Music xxxii/1 (1994), 8–27

 

M. Guck: “A Woman’s (Theoretical) Work,” Perspectives of New Music xxxii/1 (1994), 28–43

 

M. Kielian-Gilbert: “Of Poetics and Poesis, Pleasure and Politics: Music Theory and Modes of the Feminine,” Perspectives of New Music xxxii/1 (1994), 44–67

 

S. McClary: “Paradigm Dissonances: Music Theory, Cultural Studies, Feminist Criticism,” Perspectives of New Music xxxii/1 (1994), 68–85

 

C.E. Blackmer and P.J. Smith: En Travesti: Women,Gender Subversion and Opera (New York, 1995)

 

E. Wood: , “Performing Rights: a Sonography of Women’s Suffrage,” Musical Quarterly lxxix/4 (1995), 606–43

 

I. Monson: “Music and the Anthropology of Gender and Cultural Identity,” Women and Music, i (1997), 24–32

 

R. Solie: “Defining Feminism: Conundrums, Contexts, Communities,” Women and Music, i (1997), 1–11

 

E. Barkin and L. Hamessley, eds.: Audible Traces: Gender, Identity and Music (Zurich, 1999)

 

P. Moisala: “Musical Gender in Performance,” Women and Music iii (1999), 1–16

M. Sarkissian: “Thoughts on the Study of Gender in Ethnomusicology: a Pedagogical Perspective,” Women and Music, iii (1999), 17–27

 

P. Moisala and B. Diamond, eds.: Music and Gender (Urbana, IL, 2000)

 

M.A. Smart, ed.: Siren Songs: Representations of Gender and Sexuality in Opera. Princeton Studies in Opera (Princeton, 2000)

 

S.G. Cusick: “‘Eve . . . Blowing in Our Ears?’ Toward a History of Music Scholarship on Women in the Twentieth Century,” Women and Music, v (2001), 125–40

 

E.M. Hisama: Gendering Musical Modernism: the Music of Ruth Crawford, Marion Bauer, and Miriam Gideon (Cambridge, 2001)

 

T.M. Borgerding, ed.: Gender, Sexuality and Early Music (New York, 2002)

 

E. Koskoff: Music in Lubavitcher Life (Urbana, IL, 2002)

 

Radical Harmonies (dir. D. Mosbacher), 2002 [DVD]

 

H. Walker-Hill: From Spirituals to Symphonies: African-American Women Composers and Their Music (Westport, CT, 2002)

 

C. Abbate: “Music—Drastic or Gnostic?” Critical Inquiry, xxx/3 (2004), 505–36

 

M.J. Citron: “Feminist Waves and Classical Music: Pedagogy, Performance, Research,” Women and Music viii (2004), 47–60

 

B. Gordon: Monteverdi’s Unruly Women: the Power of Song in Early Modern Italy (Cambridge, 2004)

 

R. Solie: Music in Other Words (Berkeley, 2004)

 

E. Koskoff: “(Left ‘Out in’) ‘Left’ (the ‘Field’): The Effects of Post-Postmodern Scholarship on Feminist and Gender Studies in Musicology and Ethnomusicology, 1990–2000,” Women and Music, ix (2005), 90–98

 

M. Feldman and B. Gordon, eds.: The Courtesan’s Arts: Cross-Cultural Perspectives (Oxford, 2006)

 

E. Hinkle-Turner: Women Composers and Music Technology in the United States: Crossing the Line (Aldershot, UK, 2006)

 

A. Weidman: Singing the Classical, Voicing the Modern: the Postcolonial Politics of Music in South India (Durham, NC, 2006)

 

S. Weiss: Listening to an Earlier Java: Aesthetics, Gender and the Music of Wayang in Central Java (Leiden, the Netherlands, 2006)

 

S. Whiteley and J. Rycenga, eds.: Queering the Popular Pitch (New York, 2006)

 

R. Allen and E.M. Hisama, eds.: Ruth Crawford Seeger’s Worlds: Innovations and Tradition in Twentieth-Century American Music (Rochester, 2007)

 

F. Jarman-Evans, ed.: Oh Boy! Masculinities and Popular Music (New York, 2007)

 

T. Hahn: Sensational Knowledge: Embodying Culture through Japanese Dance (Middletown, CT, 2007)

 

E.M. Hayes and L.F. Williams, eds.: Black Women and Music: More than the Blues (Urbana, IL, 2007)

 

G. Pough, ed.: Home Girls Make Some Noise! Hip-Hop Feminism Anthology (New York, 2007)

 

J. Warwick: Girl Groups, Girl Culture: Popular Music and Identity in the 1960s (New York, 2007)

 

M. Mockus: Sounding Out: Pauline Oliveros and Lesbian Musicality (New York, 2008)

 

N.T. Rustin and S. Tucker, eds.: Big Ears: Listening for Gender in Jazz Studies. Refiguring American Music Series (Durham, NC, 2008)

 

E. Hayes: Songs in Black and Lavender: Race, Sexual Politics and Women’s Music(Urbana, IL, 2010)

 

E. Keenan: “If Liz Phair’s Exile in Guyville Made You a Feminist, What Kind of Feminist Are You? Heterosexuality, Race and Class in the Third Wave,” Women and Music xiv (2010), 45–71

 

E. Wilbourne: “Lo Schiavetto (1612): Travestied Sound, Ethnic Performance, and the Eloquence of the Body,” JAMS lxiii/1 (2010), 1–44

 

*Philip V. Bohlman, “Musicology as a Political Act,” The Journal of Musicology, Vol. 11, No. 4 (Autumn, 1993), pp. 411-436

 

The Arts of the Prima Donna in the Long Nineteenth Century. Edited by Rachel Cowgill and Hilary Poriss. Oxford: Oxford University Press, 2012. 368 pp.

 

Eric Laurent, ״Feminine Positions of Being,״ THE LATER LACAN Edited by

Véronique Voruz and Bogdan Wolf (State University of New York, 2007)

 

Yvon Bonenfant, “Queer Listening to Queer Vocal Timbres,” Performance Research: A Journal of the Performing Arts, 15:3, 2010

 

 

Deborah Wong, “Ethnomusicology without Erotics” Journal of Women and Music 19, 2015

https://muse.jhu.edu/article/592130

 General:

Journal of Women and Music

 

דקל, טל ( 2011 ) פמיניזם ואמנות נשים בישראל בפתח המאה ה  21- ייצוג ופוליטיקה של זהויות.

בתוך: (מ)מוגדרות  אמנות והגות פמיניסטית. ת"א: קו אדום אמנות, הקבוץ המאוחד, 181-188 ,

200-207.

 

סרוסי אדווין ואסף שלג, ״מבוא לחוויה המוסיקלית הישראלית״ זמנים 2010 עמ' 56-64

 

יוחאי אופנהיימר, עוד חוזר הניגון בעורקיכם: מוזיקה וזהות יהודית-ערבית

פעמים: רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 2010

 

טובה גמליאל, ערכו של ביצוע: הזיקה בין תרבות הקינה הנשית ובין דימוייהם החברתיים של זקנות בימינו, מגמות, 2007, עמ׳  370-403

 

———-    תרבות הקינה של נשים יהודיות בנות תימן , מחקרי ירושלים, 2016, עמ׳ 61-88

 

מתן אהרוני, ״תקשורת (עבור ה)אחרת: מוזיקה בקולנוע הישראלי כערוץ תקשורת חלופי,״ עיונים בשפה וחברה, 2011

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת