חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מוזיקה אליאטורית - הפילוסופיה והפוליטיקה של אובדן השליטה
  Aleatoric Music - the Philosophy and Policy of the Loss of C                                         
0845-2153-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400014ממוזיקה בוכמן-מהטהסמינר גב' פארי הדס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לאורך היסטוריית המוזיקה המערבית, מערכת התיווי המוזיקלי התפתחה ונהייתה ליותר מדויקת. התפתחות זו אפשרה למלחינים שליטה מרבית בתוצאות הביצוע של יצירותיהם אך גם צמצמה את חופשיותם של המבצעים ואת חשיבות תפקידם ביצירה. בחצי השני של המאה ה-20 קם זרם חדש של מלחינים ששאפו לשבור את היררכיית המלחין-מבצע על ידי כתיבת מוזיקה אליאטורית המשאירה חלקים מרכזיים ביצירה ליד המקרה או המקנה למבצע תפקיד מהותי בכינון היצירה.
הקורס יסקור יצירות המייצגות מספר גישות אליאטוריות, הן מבחינה טכנית/מוזיקלית, הן מבחינה פילוסופית/פוליטית. כמו כן, נעסוק בתנועות אומנותיות ופילוסופיות בעלות השפעה על מלחינים אליאטורים כגון דאדאיזם ופוסט-סטרוקטורליזם. שאלות מרכזיות שיועלו יעסקו ביחס בין תיווי לשליטה, במשמעות תפקידו של יוצר לעומת תפקידו של מבצע או מאזין ואיך משמעות זו השתנתה במהלך ההיסטוריה.
Course description
Throughout the history of Western music, musical notation has grown more and more precise. This development allowed composers a great degree of control over the execution of their works, but also limited the freedom of the performers and marginalized their role as interpreters. The second half of the 20th century saw the emergence of a new stream of composers who strove to break the composer-performer hierarchy by writing aleatoric music in which central aspects of the piece are left to chance or to the performer's judgement.
The course will explore compositions that demonstrate a variety of aleatoric approaches, from a technical/musical perspective as well as from a philosophical/political perspective. Additionally, philosophical and artistic movements that influenced aleatoric composers (dadaism, post-structuralism, etc.) will be explored. Discussions will turn around a few central themes such as the relationship between notation and control, the significance of the role of the composer as opposed to those of the performer and listener, and the manner in which these roles changed over time.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2153-01 מוזיקה אליאטורית - הפילוסופיה והפוליטיקה של אובדן השליטה
Aleatoric Music - the Philosophy and Policy of the Loss of C
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | גב' פארי הדס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת