חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המוזיקה במאה ה-20
  Music in the 20th Century  
0845-2109-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200041 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר יצחקי עפרה
סמ'  ב'1000-1200041 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה המערבית מסוף המאה התשע-עשרה ועד לסוף המאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות.
Course description
A study of main musical styles in western music from end of the 19th Century to the end of the 20th Century through historical overview, analysis of musical works and an in-depth examination of central compositional techniques.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2109-01 המוזיקה במאה ה-20
Music in the 20th Century
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר יצחקי עפרה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: מוזיקה במאה העשרים

Music in the 20th century

שנתי, תשע"ז

שיעור, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר עפרה יצחקי

כתובת דוא"ל:

ofray@hotmail.com

 

שעת קבלה

עפ"י תאום מראש

 

תיאור הקורס

במסגרת הקורס יילמדו הסגנונות העיקריים במוזיקה המערבית מסוף המאה התשע-עשרה ועד לסוף המאה העשרים דרך סקירה היסטורית, ניתוח יצירות והכרה לעומק של טכניקות הלחנה מרכזיות.

 

דרישות הקורס

 • נוכחות בשיעורים
 • קריאת מאמרים (באנגלית) כהכנה לדיון בכיתה
 • מספר בחנים קצרים (אמריקאים) במהלך השנה, שיכללו זיהוי יצירות ושאלות בקיאות בחומר הקריאה. לבחנים אלה יהיה מועד אחד בלבד.
 • בחינה בסוף כל סמסטר: הבחינה תכלול בעיקר שאלות אמריקאיות,  שיתייחסו לזיהוי יצירות, ניתוח קטע מוזיקלי ובקיאות בחומר הנלמד.

 

מרכיבי הציון

25% בחינת סוף סמסטר א'

35% בחינת סוף סמסטר ב'

40% בחנים במהלך השנה

סטודנט שייכשל בבחינת סיום השנה לא יוכל לקבל ציון עובר בקורס

 

 

 

נושאי הקורס

 • רומנטיקה מאוחרת: ריכרד ווגנר; מתיחת גבולות הטונליות
 • פוסטרומנטיקה: מהלר ושטראוס
 • אימפרסיוניזם: דביסי ורוול; הרמוניה לא-פונקציונלית
 • מאקספרסיוניזם לאטונליות חופשית ולדודקפוניה: האסכולה הוינאית השנייה; אטונליות חופשית; שיטת שנים-עשר הטונים; לואיג'י דאלאפיקולה
 • פרימיטיביזם ופולקלוריזם: סטרוינסקי וברטוק; פוליריתמוס; פוליטונליות
 • ניאו-קלסיקה אחרי מלחה"ע ה-I: "השישיה" בצרפת; סטרוינסקי; הינדמית
 • מוזיקה באמריקה בין המלחמות: התפתחות הבלוז והג'ז; גרשווין; אייבס; וארז; קאוול
 • מוזיקה ברוסיה לפני מלחה"ע ה-II: רחמנינוב; פרוקופייב; שוסטקוביץ'
 • טונליות בסביבה משתנה: בריטן; דה פאלה;מאליפירו; בארבר; קופלנד
 • אוונט-גארד אירופי אחרי מלחה"ע ה-II: מסיאן; סריאליזם טוטאלי; בולז ושטוקהאוזן
 • סריאליזם בארה"ב: מילטון באביט; סטרוינסקי
 • מקריות: ג'ון קייג'; מורטון פלדמן; ארל בראון
 • מוזיקה אלקטרונית: נונו; באביט; אלקטרוניקה חיה
 • מרקמים חדשים: ליגטי; קסנאקיס; פנדרצקי; בולז
 • מינימליזם: רייך; גלאס; "מינימליזם קדוש"
 • השפעות מן המזרח: קראמב; טקמיצו
 • הטונליות החדשה: דל טרדיצ'י; רוכברג; מקסוול-דיוויס
 • פוסטמודרניזם: בריו; שניטקה; גובאידולינה; פארט; גורצקי; אדאמס; ג'ון צורן

 

בנוסף, יעשה מאמץ מיוחד לדון בכיתה ביצירות מהמאה העשרים וביצירות בנות זמננו הנלמדות ע"י הסטודנטים בשיעורי הקול והכלי, תוך עידוד הסטודנטים להופיע בפני הכיתה בביצוע הנ"ל.

 

 

 

Faculty of the Arts, the Buchmann-Mehta School of Music

 

Course title: Music in the 20th Century

Annual, 2016-2017

Lesson, 4 semester hours

Lecturer: Dr. Ofra Yitzhaki

Email: ofray@hotmail.com

Reception time: Upon request

 

Course Description

A study of main musical styles in western music from end of the 19th Century to the end of the 20th Century through historical overview, analysis of musical works and an in-depth examination of central compositional techniques. 

 

Course Requirements

Class attendance

Reading of articles (in English) in preparation for class discussion

Several short American quizzes during the school-year, including identification of musical works and questions regarding the reading material. These quizzes will have one date only.

Several short hand-in tasks during the school-year, including analysis and study of reading materials

An American exam at the end of each semester, including a listening part, analysis, and knowledge of the material studied in class.

 

Grading Components

End exam first semester – 25%  

End exam second semester – 35%

Quizzes and Assignments during the semesters– 40%

 

A student who fails the second semester exam cannot get a passing grade in the course

 

Course Subjects (Subject to Change)

 • Late Romanticism: Richard Wagner; Stretching of tonal limits
 • Postromanticism : Mahler and Strauss
 • Impressionism: Debussy and Ravel; Non-functional Harmony
 • From Expressionism to Atonality and Dodecaphony: Second Viennese School; Free Atnoality; Twelve-Tone technique; Luigi Dallapicola
 • Primitivism and Folklorism: Stravinsky; Bartok; Polyrhythm, Polytonality
 • Neo-Classicism after World War I: The French Six; Stravinsky; Hindemith
 • American Music between the wars: The Development of Blues and Jazz; Gershwin; Ives; Copland; Varese; Cowell
 • Russia before World War II: Rachmaninov; Prokofiev; Shostakovich
 • Tonality in a changing environment: Britten; Walton; De Falla; Malipiero; Barber
 • Post-War European Avant-Garde: Messiaen; Total Serialism;

Boulez and Stockhausen

 • Total Serialism in the U.S.: Milton Babbitt; Stravinsky
 • Indeterminacy: John Cage; Morton Feldman; Earle Brown
 • Electronic Music: Nono; Babbitt; Live Electronics
 • New Textures: Ligeti; Xenakis; Penderecki; Boulez
 • Minimalism: Reich; Glass; “Holy Minimalism”
 • Influences from East: Crumb; Takemitsu
 • The New Tonality: Del Tredici; Rochberg; Maxwell-Davies
 • Post-Modernism: Berio; Schnittke; Gubaidulina; Pärt, Gorecki; Adams; Zorn

 

Additionally, a special effort will be made to discuss in class the 20th-Century and contemporary works studied by the students in their instrumental and vocal lessons, while encouraging students to perform those works in front of the class.

 

 

Bibliography (Subject to Change)

Deri, Otto. Exploring Twentieth Century Music. New York: Holt McDougal, 1968.

Griffiths, Paul. Modern Music: A concise history. New York: Thames and Hudson,      2004

Griffiths, Paul. Modern Music and After. New-York: Oxford University Press, 1995.

Grove Music Online ed. L. Macy http://www.grovemusic.com

Morgan, Robert. Twentieth-century music: a history of musical style in modern Europe and America. New York: W.W. Norton, 1991.

Schoenberg, Aronld. Style and Idea: Selected Writings of Arnold Schoenberg. New York: St. Martin’s Press, 1975

Simms, Bryan R. Music of the twentieth century: Style and structure. New York: Schirmer Books, 1986.

Stuckenschmidt, Hans H. 20th Century Music. New-York: McGraw-Hill Books Company, 1970.

Whittall, Arnold. Musical Composition in the 20th Century. New-York: Oxford University Press, 1999.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת