חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מוזיקולוגיות 2
  Musicologies 2  
0845-2004-01
אמנויות
סמ'  ב'1600-1800014מבוכמן-מהטהשיעור פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.
Course description
The aim of the course is to expose students to the range of modes of thought and methodologies within the ever-changing field of musicology.  We will explore sub-disciplines of musicology, both old and new, as they offer new ways of understanding and perceiving music.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2004-01 מוזיקולוגיות 2
Musicologies 2
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: מוזיקולוגיות ב׳

שם הקורס באנגלית:Musicologies

סמסטר ב', תשע"ז

שיעור, 2 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ׳ מיכל גרובר פרידלנדר

דוא"ל: groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

תיאור הקורס  

מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.

 

The aim of the course is to expose students to the range of modes of thought and methodologies within the ever-changing field of musicology.  We will explore sub-disciplines of musicology, both old and new, as they offer new ways of understanding and perceiving music.

 

 

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

 

1. נוכחות, קריאה שותפת של החומר לקראת השיעור, מטלות במהלך הסמסטר

 חומר הקריאה נמצא באתר הקורס.

50% מהציון הסופי.

2. רפרט בע"פ. על הסטודנטים לבחור יצירה, חלק מתוך יצירה או אספקט שלה ולדון בה (לפרש/לנתח/להסביר/לקשר...) דרך שני תחומי מחקר מוזיקולוגיים (למשל סוציולוגי, היסטורי). על הדיון להסתמך על מחקרים אקדמיים.

 יש לקבל מהמרצה אישור מראש על היצירה והחומר המחקרי.

50% מהציון הסופי.

 

 

 

נושאי הקורס

 

לא כל הנושאים בסילבוס יילמדו. בתחילת הקורס נחליט יחד באילו מהנושאים נתרכז במהלך הסמסטר.

כמו כן, התחומים לא ילמדו על פי הסדר בו הם מופיעים בסילבוס.

נדון במאמר אחד מייצג מכל תחום.

יתכנו שינויים בנושאים ובתוכנם.

 

 

מבוא

‫*Jack Cheng, "A Review of Early Dynastic III Music: Man's Animal Call, " Journal of Near Eastern Studies, Vol. 68, No. 3, 2009: 163-178

 

*Ian Cross, "Music, Mind and Evolution," Psychology of Music, Vo. 29 (2001): 95-102

 

*Walton, "Listening  with Imagination", Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52/ No.1 (1994): 47-61

 

*ג‫'ורג‫' סטיינר‫,  מתוך אראטה, עם עובד 1997‫/2001, 75-90

 

 

 מהי מוזיקולוגיה

Guido Adler's "The Scope, Method, and Aim of Musicology" (1885): An English Translation with an Historico-Analytical Commentary, Yearbook for Traditional Music, Vol. 13 (1981): 1-21

 

"Musicology" Grove on Line

 

מוזיקה‫- מה זה‫? איפה זה‫?

 

‫*Steven Connor, "Whisper Music," A lecture given at the Take a Deep Breath symposium, Tate Modern, 15, February 2007

 

 Carolyn Abbate, "Music: Drastic or Gnostic?" Critical Inquiry, Vol. 30/ No. 3 (Spring 2004): 505-536

 

 

‫*ניקולס קוק‫, ‫"מעבר לציטוט‫: המוזיקה לעיניים של "Electric Method"

אוזן רואה‫, עין שומעת עורכת יעל כדורי מאגנס 2013‫, 194‫-212

 

 

*Christopher Morris, "Digital Diva: Opera on Video,"

The Opera Quarterly, Volume 26, Number 1, Winter 2010, 96-119

 

 

Mauro Calcagno, "Performing the Self," Opera Quarterly (2008) 24 (3-4), 247-274

*http://oq.oxfordjournals.org/content/24/3-4/247.full.pdf+html

 

 

 הסטוריה והסטוריוגרפיה של המוזיקה  

 

 

 Gary Tomlinson, “Review: Monumental Musicology,” Journal of the Royal Musical Association, Vol. 132, No. 2 (2007), pp. 349-374

[On Taruskin’s Oxford History of Music]

 

 

Jann Pasler, "Pelleas and Power," in  Ed. Kerman, Music at the Turn of Century (1990), 129-150

 

Cage Unbound: A Living Archive

 

John Cage, "Fragments from Silence"(1961), in ed. Albright Modernism and Music: An Anthology of Sources (2004), 190-92

 

 

 

 מוזיקה ומדעי החברה

*Kurt Blaukopf,  "Musical Analysis and Sociology," Musical Life in a Changing Society (Amadeus Press, 1992), 99-110

 

**Nick Prior, “Critique and Renewal in the Sociology of Music: Bourdieu and Beyond,” Cultural Sociology March 2011 vol. 5 no. 1 121-138

         

Peter Martin, Sounds and Society, (1995), 1-24

 

 

 

 מוזיקה ושפה

Jean Molino, "Towards an Evolutionary Theory of Music and Language," in Origins of Music (2000), 165-176

 

*Theodor W. Adorno and Susan Gillespie, "Music, Language, and Composition," MQ Vol. 77, No 3, 1993: 401-414

 

 

 

 

מוזיקה ומקום

Georgina Born, Music, Sound and Space (2013), 1-69

 

 

פרשנות בין תחומית 

 

Danial Albright, "Noh," in Untwisting the Serpent (2000), 88-100

 

*Judith a. Peraino, "Plumbing the Surface of Sound and Vision:

David Bowie, Andy Warhol, and the Art of Posing," qui parle  fall/winter 2012 vol.21, no.1,151-184

 

 

 

 

 מוזיקה ולימודי תרבות

 

אסף שלג, ״רבותי, הקיסר מת! — על פיכחון וישראליות במוסיקה של חיים פרמונט״ תו+: מוסיקה, אמנויות, חברה ביקורת, 2006, עמ׳ 22-37

 

 

Steven Connor, "Edison's Teeth: Touching Hearing" in Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening, and Modernity, ed. Veit Erlmann (Oxford: Berg, 2004), 153-72

 

 

סאונד‫: מוזיקה וטכנולוגיה

 

Trevor Pinch and Karin Bijsterveld, “Sound Studies: New Technologies and Music,” Social Studies of Science, Vol. 34, No. 5,  (Oct., 2004), pp. 635-648

 

 

 

מוזיקה וירטואלית

 

Louise H. Jackson and Mike Dines, “Vocaloids and Japanese Virtual Vocal Performance: The Cultural Heritage and Technological Futures of Vocal Puppetry”

in Oxford Handbook of Music and Virtuality, 2016

 

 

 

 

 

מוזיקות עולם, אתנומוזיקולוגיה

 

 

Gary Tomlinson, “ Songs of Cannibals,” in Singing of the New World (2007), 93-123

 

Saada-Ophir, Galit, “Borderland Pop: Arab Jewish Musicians and the Politics of Performance,” Cultural Anthropology, 2006, 205–33

 

 

מוסיקה קלה: ג׳ז‫, אתנומוזיקולוגיה

 

Ingrid Monson, “Doubleness and Jazz Improvisation: Irony, Parody, and Ethnomusicology,” Critical Inquiry, Vol. 20, No. 2 (Winter, 1994), pp. 283-313

 

 

מוזיקה ומעורבות ‫(עשייה‫) פוליטית 

 

 

Philip V. Bohlman, “Musicology as a Political Act,” The Journal of Musicology, Vol. 11, No. 4 (Autumn, 1993), pp. 411-436

 

Suzanne Cusick, "Music in the Detention Camps of 'Global War on Terror'"  Journal of the Society of American Music, (2008), 1-26

 

 

 מוזיקה ופילוסופיה

 

ANDREW BOWIE, “MUSIC AND THE SUBJECTS OF ROMANTICISM,”  MUSIC, PHILOSOPHY, AND MODERNITY (Cambridge, 2007), 138-166

 

 

*Brian Kane, "Jean-Luc Nancy and the Listening Subject", Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp. 439–447

 

Jean-Luc Nancy, Listening, pp. 1-22

 

 

‫*Stephen Decatur Smith, "Awakening Dead Time: Adorno on Husserl, Benjamin, and the Temporality of Music", Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp. 389-409

 

 

Daniel Chua, "Galilei, Modernity and the Division of Nature," in eds. Clark and Rehding, Music Theory and Natural Order (2001), 17-29

 

 

 

 מוזיקה ופסיכואנליזה

Mladen Dollar, "Don Giovanni" and "The Opera in Philosophy" in Opera's Second Death (2002), 45-58

 

Francesco Barale and Vera Minazzi, "Off the beaten track: Freud and music: Statement of a problem and some historico-critical notes" International Journal of Psychoanalysis (2008) Vol. 89: 937-957

 

‪*

Slavoj Zizek, ‪"I do not order my dreams‪," Opera's Second Death

(2002), 103-110

 

*Holly Watkins, "Slavoj Žižek: Responding from the Void," Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp.449-460

 

 

מוזיקולוגיה ולימודי נכות  disability Studies

 

**Elaine Sisman, “Music and the Labyrinth of Melancholy: Traditions and Paradoxes in C. P. E. Bach and Beethoven” in Oxford Handbook of Music and Disability Studies

 

 

 

מוזיקה וזהות

חביבה פדיה, "שפת הלב" בתוך חזות מזרחית, 2004, 109-121

 

 

 מוזיקה ומגדר

 

עמליה זיו‫, ״דנה אינטרנשיונל״ תיאוריה וביקורת 1999‫, 401‫-411‫**

 

Susan McClary, "Introduction," Feminine Endings (1991), 3-31

 

*Irigaray, Luce, "Before and Beyond Any Word" in Luce Irigaray: Key Writings (Continuum, 2004) 134- 144

 

?*Lewis, Rachel (2009) ‘What’s queer about musicology now?’ Women in Music 13: 44–53

 

 

 

מחקר ככתיבה פואטית

Helene Cixous, "Tancredi Continues" in En Travesti (1995), 152-168

 

 

 

 

מוזיקה וביולוגיה/ביו‫-מוזיקולוגיה

 

Katharine Payne, "Changing Songs of Whales," in eds. Wallin, Merker and Brown, Origins of Music (2000), 135-150

 

Francios Bernard Mache, "Universal Musicology," in Origins of Music (2000), 473-479

 

 

מוזיקה ואקטיביזם‫, אקומוזיקולוגיה

Alexander Rheding, "Ecomusicology between Apocalypse and Nostalgia" JAMS Vol. 64/No. 2 (summer 2011): 409-414

 

Aaron S. Allen, "Prospects and Problems for Ecomusicology in Confronting a Crisis of Culture" Ibid., 414-424

 

מוזיקה כמטאדיסצפלינה‫:

 תיאטרון כמוזיקה

Petra Maria Meyer, "Happy New Ears," in Composed Theatre (2012), 81-107

 

Heiner Goebbels, "Composing as a Director," in Composed Theatre (2012),  111-120

 

 

כתיבה על מוזיקה לקהל לא מקצועי

עודד אסף, "שיר אמנותי עכשיו" בתוך המוזיקה לפני הכל

115-119

 

נפתלי וגנר‫, מוסיקה אז ועכשיו‫,  ‫( הוצאת מפה, 2004)

‫61-85

 

‫*נפתלי וגנר‫, ‫"חייה הקצרים של ממלכת דודקפוניה‫," תו+ 2008‫, 14‫-19

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת