חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות המוזיקה - קלסיקה, רומנטיקה
  History of Music - The Classical Period, Romanticism                                                 
0845-2001-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
סמ'  א'1000-1200014ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נקודות ציון עיקריות בהיסטוריה ואסתטיקה של המוזיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים, מק. פ. ע באך עד מאהלר. מטרת הקורס היא הצגת הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוזיקה הקלאסית והרומנטית מחד, ודיון במוסיקה עצמה מאידך. מדי חודש נקדיש שיעור לתרבות מוזיקלית חוץ מערבית.

Course description

The course is a fast paced journey through the main junctions of Western art music in the second half of the 18th century leading up to the beginning of the 20th century, from C.P.E, Bach to Mahler. The goal of the course is to present the central ideas and aesthetic notions governing the music of this period coupled with an analysis of exemplary musical works. One class per month will be devoted to world music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-2001-01 תולדות המוזיקה - קלסיקה, רומנטיקה
History of Music - The Classical Period, Romanticism
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

תולדות המוזיקה – קלאסיקה ורומנטיקה

סמסטר א', תשע"ט

שיעור, 4 ש"ס

 

פרופ' מיכל גרובר פרידלנדר

groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

לפי תאום מראש

 

תאור הקורס

הסקירה תהיה מסע אינטנסיבי ומהיר דרך נקודות ציון עיקריות בהיסטוריה ואסתטיקה של המוזיקה האמנותית המערבית מאמצע המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים, מק. פ. ע באך עד מאהלר. מטרת הקורס היא הצגת הרעיונות והמושגים האסתטיים המרכזיים של המוזיקה הקלאסית והרומנטית מחד, ודיון במוסיקה עצמה מאידך. מדי חודש נקדיש שיעור לתרבות מוזיקלית חוץ מערבית.

 

נושאי הקורס

הגדרה של "קלאסי" ו"רומנטי"; מוזיקה אבסולוטית; מוזיקה תוכניתית; צורת סונטה ועמימות של צורה; מלים ומוזיקה; מיתוסים קלאסיים ורומנטיים; איזונים והקצנות; הפרגמנט; מיניאטורה ו"מפלצת"; איטלקי לעומת גרמני; "אחרי" בטהובן ו"אחרי" ואגנר; וירטואוזיות; מוזיקה ריקה; מוזיקה וויזואלית.

הקורס יכלול האזנה וקריאה שבועיים. הקריאה תהיה ברובה מתוך מקורות ראשוניים (המכתבים של מוצרט; הכתבים התיאורטיים של ואגנר; ההערות הפרוגרמטיות של מאהלר)

 

דרישות הקורס

1. נוכחות בשיעור

2. קריאה שבועית

3. האזנה שבועית

 

מטלת סוף הקורס

בחינה סופית. הבחינה מורכת משני חלקים כמפורט בסעיף הבא.

 

 

שקלול ציון בחינת סיום 50% - שאלות בחינה

50% - האזנה

 

שקלול ציון גמר

100% - בחינת סיום

 

 

רפרטואר

ראו רשימת האזנה בנפרד

 

חומרי קריאה

ראו רשימת חומרי קריאה בנפרד

***********************************************************************

 

The History of Western Music – The Classic and Romantic Periods

 

Lesson: 4 Credits

 

Course description

 

The course is a fast paced journey through the main junctions of Western art music in the second half of the 18th century leading up to the beginning of the 20th century, from C.P.E, Bach to Mahler. The goal of the course is to present the central ideas and aesthetic notions governing the music of this period coupled with an analysis of exemplary musical works. One class per month will be devoted to world music.

 

 

 

Course grade

 

Final exam counts for 100% of the course grade:

50% listening portion

50% essay questions.

 

 

Course requirements

Attendance, active participation in class, weekly listening and reading assignments. A student who misses more than three classes cannot take the final exam.

 

Listening list

See separate list (moodle)

 

Reading list

See separate list (moodle)

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת