חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מוזיקולוגיות
  Musicologies  
0845-1008-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600014מבוכמן-מהטהשיעור פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל
סמ'  ב'1400-1600014מבוכמן-מהטהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה, המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.

 

Course description

The aim of the course is to expose students to the range of modes of thought and methodologies within the ever-changing field of musicology.  We will explore sub-disciplines of musicology, both old and new, as they offer new ways of understanding and perceiving music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1008-01 מוזיקולוגיות
Musicologies
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ גרובר-פרידלנדר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: מוזיקולוגיות

שם הקורס באנגלית:Musicologies

שנתי, תשע"ח

שיעור, 4 ש"ס

 

שם המרצה:פרופ׳ מיכל גרובר פרידלנדר

דוא"ל: groverm@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לחשוף בפני התלמידים את המגוון הרחב של אופני החשיבה, הפרשנות והמתודולוגיה של תחום המחקר המוזיקולוגי. השאיפה היא לפתח הקשבה רגישה, ליצור שיח מקורי ולעודד מחקר וכתיבה ביקורתיים ויצירתיים אודות מוזיקה. תחום המוזיקולוגיה משתנה במהירות, הקורס יפרוש מדגם מייצג של תתי התחומים המסורתיים והחדשים על המתודולגיות החדשות שלהם, על נקודות המוצא השונות ומגוון התובנות שהם מציעים. על כל היבטיה, המוזיקולוגיה תרה אחר תובנות משמעותיות, מקוריות ומרתקות.

 

 

The aim of the course is to expose students to the range of modes of thought and methodologies within the ever-changing field of musicology.  We will explore sub-disciplines of musicology, both old and new, as they offer new ways of understanding and perceiving music.

 

 

דרישות הקורס ושקלול הציון הסופי

 

1. נוכחות, קריאה שותפת של החומר לקראת השיעור, מטלות במהלך הסמסטר

 חומר הקריאה באתר הקורס - 50% מהציון הסופי

 

 

2. רפרט בע"פ בסיום כל סמסטר. על הסטודנטים לבחור יצירה, חלק מתוך יצירה או אספקט שלה ולדון בה (לפרש/לנתח/להסביר/לקשר) דרך שני תחומי מחקר מוזיקולוגיים  (למשל תרבותי, הסטורי). על הדיון להסתמך על מחקרים אקדמיים.

 יש לקבל מהמרצה אישור מראש על היצירה והחומר המחקרי

 50% מהציון הסופי

 

 

 

נושאי הקורס ורשימה ביבליוגרפית

 • התחומים לא בהכרח ילמדו על פי הסדר בו הם מופיעים בסילבוס.
 • נדון במאמר אחד מכל תחום.
 • יתכנו שינויים בנושאים ובתוכנם.

 

 

אורחים:

זהר איתן, אורי רום, אלין גבאי, עפר גזית

 

 

 1. מבוא - מהי מוזיקולוגיה

 

Lawrence Kramer “Musicology” Interpreting Music (2011), 278-290

 

 Jack Cheng, "A Review of Early Dynastic III Music: Man's Animal Call," Journal of Near Eastern Studies, Vol. 68, No. 3, 2009: 163-178

 

Guido Adler's "The Scope, Method, and Aim of Musicology" (1885): An English Translation with an Historico-Analytical Commentary, Yearbook for Traditional Music, Vol. 13 (1981): 1-21

 

Grove on line

 

 

 

 

 1. למוזיקה יש עבר - כלים מהיסטוריה, ארכיאולוגיה

 

 

אסף שלג, ״לחשוב מחדש על דברי הימים של המוסיקה האמנותית הישראלית" (וגם על יוסף טל) פעימות 3, 2016 עמ' 17-48

 

Gary Tomlinson The Singing of the New World: Indigenous Voice in the Era of European Contact (2007)

 

Taruskin, Oxford History of Music

 

 

Gary Tomlinson, “Review: Monumental Musicology,” Journal of the Royal Musical Association, Vol. 132, No. 2 (2007), pp. 349-374

 

Daniel Chua, "Galilei, Modernity and the Division of Nature," in eds. Clark and Rehding, Music Theory and Natural Order (2001), 17-29

 

 

 1. המוזיקה עצמה -  עולם הניתוח

 

 

Cone, “Schubert's Promissory Note: An Exercise in Musical Hermeneutics” Nineteenth-Century Music, 1982

 

Robert Hatten, A theory of musical gesture and its application to Beethoven and Schubert‏ Music and gesture, 2006‏

 

 

Order and Disorder: Music-theoretical Strategies in 20th-century Music

 ‪Jonathan Dunsby‏,‪Joseph Nathan Straus‏,‪Yves Knockaert‏,‪Max Paddison‏,‪by Konrad Boehmer‏

 

Kofi Agawu, "How We Got Out of Analysis, and How to Get Back In Again" Music Analysis, Vol. 23, Issues 2-3,  267–286, July 2004

 

Philip Tagg, Kojak: 50 seconds of television music, 1979/2000

 

Robert Walser, “Popular music analysis: ten apothegms and four instances‏,” Analyzing popular music, 2003

 

 

 

 

 

 1. מוזיקה ומדע -

 זהר איתן, " לשמוע את הזריחה: קשרים בין חושיים ומשמעויות במוזיקה" אוזן רואה, עין שומעת עורכת יעל כדורי מאגנס   2013

 

Machine Learning

 

 

 

 1. מוזיקה בעולם - כלים ממדעי החברה

 

Kurt Blaukopf,  "Musical Analysis and Sociology," Musical Life in a Changing Society (Amadeus Press, 1992), 99-110

 

Nick Prior, “Critique and Renewal in the Sociology of Music: Bourdieu and Beyond,” Cultural Sociology March 2011 vol. 5 no. 1 121-138

Peter Martin, Sounds and Society, (1995), 1-24

 

Georgina Born, Music, Sound and Space (2013), 1-69

 

 

 

 1. כלים מאנתרופולוגיה- מוזיקות עולם

 

Blum, "Ethnomusicologists and the Questions of Temporality,” in Music in Time Eds.Clark and Rheding

 

Henry Stobart “World Musics,” in An Introduction to Music Studies, Ed. Harper-Scott and Samson (Cambridge 2009), 95-119

 

Mark Butler, Unlocking the Groove (2006)

 

Anthony Seeger, Why Suyá Sing A Musical Anthropology of an Amazonian People

 

Gary Tomlinson, “ Songs of Cannibals,” in Singing of the New World (2007), 93-123

 

 

 

 1.  שפה על/ו/כ/מוזיקה

 

Carolyn Abbate, "Music: Drastic or Gnostic?" Critical Inquiry, Vol. 30/ No. 3 (Spring 2004): 505-536

 

Lawrence Kramer “Performance” Interpreting Music (2011)

 

 

Jean Molino, "Towards an Evolutionary Theory of Music and Language," in Origins of Music (2000), 165-176

 

Theodor W. Adorno and Susan Gillespie, "Music, Language, and Composition," MQ Vol. 77, No 3, 1993: 401-414

 

 

“Overture. German Catastrophe and the Rebirth of Musical Biography”, Michal Ben Horin

Musical Biographies, 2016

 

 

 

 

 1. מוזיקה  בין האמנויות

 

Danial Albright, "Noh," in Untwisting the Serpent (2000), 88-100

 

 

Judith a. Peraino, "Plumbing the Surface of Sound and Vision:

David Bowie, Andy Warhol, and the Art of Posing," qui parle  fall/winter 2012 vol.21, no.1,151-184

 

 

‫ניקולס קוק‫, ‫"מעבר לציטוט‫: המוזיקה לעיניים של Electric Method"

אוזן רואה, עין שומעת עורכת יעל כדורי מאגנס 2013, 194-212

 

 

 

 

 

 

 1.  מוזיקה ולימודי תרבות

 

Abbate, Debussy's Phantom Sounds COJ 1998

 

Steven Connor, "Whisper Music," A lecture given at the Take a Deep Breath symposium, Tate Modern, 15, February 2007

 

עודד ארז, ״הפרקטיקה של ציטוט היומיום: הציטוט כמעשה פוליטי בשירים של להקת הבילויים״ תיאוריה וביקורת 2015

 

 

 

 1.  מוזיקה ופילוסופיה

 

Deleuze

 

Andrew Bowie, “Music Freedom and the Critique of Metaphysics,” MUSIC, PHILOSOPHY, AND MODERNITY (Cambridge, 2007), 166-209

 

Mauro Calcagno, "Performing the Self," Opera Quarterly (2008) 24 (3-4), 247-274

 

 

Brian Kane, "Jean-Luc Nancy and the Listening Subject", Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp. 439–447

 

Jean-Luc Nancy, Listening, pp. 1-22

 

Adorno, On the Relationship between Philosophy and Music 1953

 

‫Stephen Decatur Smith, "Awakening Dead Time: Adorno on Husserl, Benjamin, and the Temporality of Music", Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp. 389-409

 

 

 

 1.  מוזיקה ומושגים מפסיכואנליזה

 

Mladen Dollar, "Don Giovanni" and "The Opera in Philosophy" in Opera's Second Death (2002), 45-58

 

Francesco Barale and Vera Minazzi, "Off the beaten track: Freud and music: Statement of a problem and some historico-critical notes" International Journal of Psychoanalysis (2008) Vol. 89: 937-957

 

Slavoj Zizek, ‪"I do not order my dreams‪," Opera's Second Death

(2002), 103-110

 

Holly Watkins, "Slavoj Žižek: Responding from the Void," Contemporary Music Review Vol. 31, Nos. 5–6, October–December 2012, pp.449-460

 

.

 1. מוזיקה כמגדירה זהות

 

חביבה פדיה‫, ‫"שפת הלב‫" בתוך חזות מזרחית, 2004, 109‫-121

 

עמליה זיו‫, ״דנה אינטרנשיונל״ תיאוריה וביקורת 1999‫, 401‫-411‫

 

Ofer Gazit, Sound at first sight Jazz Perspectives, 2016

 

Nicola Dibben, ”Subjectivity and the Construction of Emotion in the Music of Bjork,” Music Analysis, 2006

 

Lewis, Rachel (2009) ‘What’s queer about musicology now?’ Women in Music 13: 44–53

 

Cusick

 

From Female to Male Voice, Radical Musicology

 

 

 

 1. מוזיקולוגיה כיצירה

 

Helene Cixous, "Tancredi Continues" in En Travesti (1995), 152-168

 

 

 

 1. מוזיקה לכל

עודד אסף, "שיר אמנותי עכשיו" בתוך המוזיקה לפני הכל  115-119

 

נפתלי וגנר‫, ‫"חייה הקצרים של ממלכת דודקפוניה"‫, תו+ 2008‫, 14‫-19

 

 

 1. כיוונים חדשים:

Georgina Born, ”For a Relational Musicology: Music and Interdisciplinarity,      Beyond the Practice Turn,” Journal of the Royal Musical Association (2010) 135:2, 205-243

 

 

החושים

 

Steven Connor, "Edison's Teeth: Touching Hearing" in Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening, and Modernity, ed. Veit Erlmann (Oxford: Berg, 2004), 153-72

 

 

סאונד

  John Howitt, “Introduction” and “Echo” Sounds (2015)

 

Trevor Pinch and Karin Bijsterveld, “Sound Studies: New Technologies and Music,” Social Studies of Science, Vol. 34, No. 5,  (Oct., 2004), pp. 635-648

 

Daniele V. Filippi, “Sonic Afterworld Mapping the Soundscape of Heaven and Hell in Early Modern Cities,” in Cultural Histories of Noise, Sound and Listening in

Europe, 1300–1918 Eds.  Ian Biddle and Kirsten Gibson (Routledge, 2017)

 

 

 

טכנולוגיה

 

Louise H. Jackson and Mike Dines, “Vocaloids and Japanese Virtual Vocal Performance: The Cultural Heritage and Technological Futures of Vocal Puppetry”

in Oxford Handbook of Music and Virtuality, 2016

 

Christopher Morris, "Digital Diva: Opera on Video," The Opera Quarterly, Volume 26, Number 1, Winter 2010, 96-119

 

 

מוזיקולוגיה ולימודי נכות  Disability Studies

 

Blake Howe, “Saul, David and Music’s Ideal Body,” in Oxford Handbook of Music and Disability Studies

 

 

ביו-מוזיקולוגיה

 

Katharine Payne, "Changing Songs of Whales," in eds. Wallin, Merker and Brown, Origins of Music (2000), 135-150

 

 

 

אקו מוזיקולוגיה

 

Alexander Rheding, "Ecomusicology between Apocalypse and Nostalgia" JAMS Vol. 64/No. 2 (summer 2011): 409-414

 

Aaron S. Allen, "Prospects and Problems for Ecomusicology in Confronting a Crisis of Culture" Ibid., 414-424  

 

 

 

 

 

השפעה בעולם: מוזיקה ומעורבות (עשייה) פוליטית

 

Suzanne Cusick, "Music in the Detention Camps of 'Global War on Terror'" Journal of the Society of American Music, (2008), 1-26

 

 

 

מוזיקה כמטאדיסצפלינה - תיאטרון כמוזיקה

 

Petra Maria Meyer, "Happy New Ears," in Composed Theatre (2012), 81-107

 

Heiner Goebbels, "Composing as a Director," in Composed Theatre (2012),  111-120

 

 

 Choral Theatre Chorus Book

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת