חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  פיתוח שמיעה וסולפג' א'
  Ear Training and Solfege (A)  
0845-1005-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1700002מבוכמן-מהטהשיעור ות מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  א'1600-1700002מבוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1600-1700002מבוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1600-1700002מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק ב-
א. בפתוח השמיעה המלודית: הן בשירה הן בזיהוי הן בהכתבות והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות.
ב. הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמונית דרך זיהוי והכתבת אקורדים ומהלכים הרמוניים דרך התפתחותם בספרות המוסיקה.
ג. פתח הזיהוי והזיכרון הריתמי.

Course description

The course deals with ear training of the melodic, harmonic and rhythmical patterns. It is done through singing (also prima vista).
Identification of interval, triad chords and their inversions, 7th chords and inversions, singing and writing dictions in one and two voices will be studied as well as singing pieces from the music repertoire of the 15th – 18th centuries.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1005-01 פיתוח שמיעה וסולפג' א'
Ear Training and Solfege (A)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן- מהטה

 

 

שם הקורס:

פתוח שמיעה וסולפג' I (מבצעים ומוזיקולוגיה)

שנתי, תשע"ח

תרגיל, 4 ש"ס

 

שם המרצה:

מר עדי רוזנקרנץ

טל: 03-7313706

 

שעות קבלה:

ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי.

 

תיאור כללי של הקורס:

הקורס עוסק ב-

א. בפתוח השמיעה המלודית: הן בשירה הן בזיהוי הן בהכתבות והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות.

ב. הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמונית דרך זיהוי והכתבת אקורדים ומהלכים הרמוניים דרך התפתחותם בספרות המוסיקה.

ג. פתח הזיהוי והזיכרון הריתמי.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים, בחינות בכתב ובע"פ.

 

 

 

 

 

Ear training - Solfege 1st year

The course deals with ear training of the melodic, harmonic and rhythmical patterns. It is done through singing (also prima vista).

Identification of interval, triad chords and their inversions, 7th chords and inversions, singing and writing dictions in one and two voices will be studied as well as singing pieces from the music repertoire of the 15th – 18th centuries.

 

 

 

תכנית הקורס:

הקורס כולל התכתבות אקורדים, מלודיות ( חד ודו- קוליות), מהלכים הרמוניים מן הבארוק ועד הקלאסיקה. במהלך הקורס מתבקשים התלמידים לזהות, לשיר בע"פ את החומר הנ"ל, שירה מן הדף של רפרטואר מהתקופות רנסנס, בארוק, קלאסיקה עם ובלי ליווי. הקורס עוסק בפתוח המיומנויות של הזיהוי והכתיבה של תבניות ריתמיות במשקלים פשוטים ומורכבים.

נושאים מרכזיים-

1. חזרה על מרווחים , סולמות ומודוסים, משולשים והיפוכיהם ספטקורדים והיפוכיהם לסוגיהם השונים. מלכים הרמוניים עם משולשים והיפוכיהם, ספטקורדים והיפוכיהם לסוגיהם השונים. מהלכים הרמוניים עם משולשים והיפוכיהם וספטקורדים והיפוכיהם.

2. הכתבות- א. חד ודו קוליות בלי ועם מודולציות מדרגת קרבה ראשונה. ב. השלמת טקסטים המושמעים בפסנתר וכלי תזמורת וזיהוי טעויות טקסט רשומות. ג. הכתבות ריתמיות.

3. שירה מהדף ברמת סולפג' דה סולפג' A1,B1,A2 , שירת קורלים של באך ושירת רפרטואר מהספרות- הרנסנס, בארוק, קלאסיקה.

 

 

 

מטלות סיום:

א. בחינה בכתב הכוללת זיהוי מרווחים, מודוסים וסולמות, משולשים והיפוכיהם , ספטקורדים והיפוכיהם.

ב. זיהוי מהלכים הרמוניים הכולל את החומר הנ"ל.

ג. הכתבות חד ודו קוליות , השלמות טקסטים וזיהוי טעויות בטקסטים כתובים.

ד. שירה מהדף ברמת סולפג' דה סולפג' A2.

ה. שירת רפרטואר מהספרות המוזיקלית.

 

שקלול ציון גמר- ממוצע של:

א. בחנים במהלך השנה.

ב. בחינת סוף שנה בכתב בפתוח שמיעה.

ג. בחינת סוף שנה בכתב בהכתבות.

ד. בחינה בע"פ על החומר ההרמוני.

ה. שירה מן הדף prima vista.

ו. שירת חומר בהכנה בבית.

ז. השתתפות פעילה במהלך השיעור.

 

בחינה

 

בחינה בכתב - זיהויי מרווחים, מודוסים וסולמות (מז'ור ומינור), משולשים והיפוכיהם, ספטאקורדים והיפוכיהם, זיהוי מהלכים הרמוניים והכתבות חד ודו קוליות.

 

בחינה בע"פ - שירת מרווחים, מודוסים וסולמות (מז'ור ומינור), משולשים והיפוכיהם, ספטאקורדים והיפוכיהם, שירת מהלכים הרמוניים ושירה מן הדף.

 

 

 

 

ביבליוגרפיה

 

סולפז' דה סולפז' A1, 1,B A2

 

Ear Training and Sight-Singing I

Mr. Adi Rosenkranz

03 7313706

 

Annual, 2017-2018

Exercise: 4 Credits

 

Course description

The course is aimed at developing the hearing of melodic, harmonic, and rhythmic lines in tonal music. The course also emphasizes the development of musical memory and the connection between sight-reading, sight-singing and internal hearing.

That goal is implemented by sight-singing, identification of chords and dictations. In order to achieve these goals, the course covers all the basic elements of the music language, such as intervals, scales, modes, chords, chord progressions, as well as one-part and two-part dictations.

 

 

 

Course topics

1) Intervals – singing and identifying – first slowly and separately, then in a faster tempo and in succession of 2-3 intervals – in order to develop musical memory. The intervals should be sung upwards and downwards, and are then embedded into scales (in every lesson, a different scales is treated).

2) Scales – major, minor (natural, harmonic, and melodic). Modes – Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian and Locrian. All this is done by singing, identification of scales/modes and written dictations.

3) Chords – triads and inversions and 7th chords in root positions and inversions. This material is also trained by singing broken chords in both directions, dictations (slowly, and then faster and in succession). Connecting these chords to major and minor scales. First, the closed position is thoroughly established, then we move on to the open position.

4) Harmonic dictations, including triads and their inversions, as well as 7th chords (including inversions of the dominant 7th chord) – all this in relation to specific scales.

 

5) Melodic dictations, melodies of 4-16 bars (one part). Two-part dictations.

6) Rhythmic dictations – to be tapped and sung, separately and together.

7) Sight-singing: The course concentrates on developing the sight-singing skills (Prima vista). This is achieved by reading and singing exercises and pieces taken from Western music literature. Internal hearing is additionally trained by omitting certain notes or even entire bars. Every lesson concentrates on a different scale. The singing can be done with or without accompaniment.

8) Emphasis is also placed on singing in transposition, rhythmical precision and exact intonation.

 

Bibliography

1) Paul Hindemith, Elementary Training for Musicians.

2) Leo Kraft, A New Approach to Ear Training.

3) Sol Berkowitz, A New Approach to Sight-singing.

4) Lemoine, Lavignac, Solfege des Solfege (vols. 1A, 1B, 1E ).

5) Josef Karol Lasocki, Solfez (vol. 1).

6) Noel Gallon, Dictée Musicale – a 1 Partie et a 2 Parties.

7) Samuel W. Cole and Leo R. Lewis, Melodia – Sight-Singing – Solfeggio.

8) George Dandelot, Etude du Rythme (vols. 1-2).

9) F. van der Horst, Maat en Ritme.

10) Lasglo Agocsy, Solfeggio (vols. 1-3).

 

Expected learning outcomes

The purpose of the course is, primarily, to teach students to identify and write down elements of tonal music from hearing. By using various sound sources, the student develops his or her hearing with regard to different colors. By the end of the course, students will have substantially developed all relevant skills, including internal hearing. Musical memory of tonal melodic lines and harmonic progressions is developed as well. The training of sight-reading, sight-singing and rhythm will naturally lead the student to develop a sense for improvisation as well. Additional exercises in transposition will help him or her in the course's 2nd year to deal with issues of score reading and orchestral notation. The development of all the above mentioned skills contributes to a better understanding of music theoretical issues, thus creating a synergic and natural linkage among the various aspects of musicianship and musical performance

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת