חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  פיתוח שמיעה וסולפג' א'
  Ear Training and Solfege (A)                                                                         
0845-1005-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1300002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  א'1200-1300002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1200-1300002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1200-1300002ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק ב-
א. בפתוח השמיעה המלודית: הן בשירה הן בזיהוי הן בהכתבות והן בזיכרון של תבניות מלודיות פשוטות עד מורכבות.
 ב. הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמונית דרך זיהוי והכתבת אקורדים ומהלכים הרמוניים דרך התפתחותם בספרות המוסיקה.
 ג. פתח הזיהוי והזיכרון הריתמי.
Course description
The course deals with ear training of the melodic, harmonic and rhythmical patterns. It is done through singing (also prima vista).
Identification of interval, triad chords and their inversions, 7th chords and inversions, singing and writing dictions in one and two voices will be studied as well as singing pieces from the music repertoire of the 15th – 18th centuries.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1005-01 פיתוח שמיעה וסולפג' א'
Ear Training and Solfege (A)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת