חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קריאת פרטיטורה
  Score Reading  
0845-1004-01
אמנויות
סמ'  א'0900-1000031 בוכמן-מהטהתרגיל ד"ר גלפרין איגור
סמ'  ב'0900-1000031 בוכמן-מהטהתרגיל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות במפתחות "דו".
נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות תזמורתיות עם כלים הדורשים טרנספוזיציה.

Course description

The course addresses fundamentals of score reading, by playing exercises in various C-clefs (soprano, alt, tenor), and exercises in the common transpositions used in symphonic scores. In a more advance stage, the course will train score reading at the piano and preparing piano arrangements of selected passages. The score and the piano arrangement will be analyzed and compares.

סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1004-01 קריאת פרטיטורה
Score Reading
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר גלפרין איגור

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: מבוא לקריאת פרטיטורות

Score Reading An Introduction to

 

שנתי, תשע"ח

תרגיל, 2 ש"ס

 

שם המרצה: איגור גלפרין

טל': 03-9586755

דוא"ל: igorgal@013.net

 

שעת קבלה

בתאום טלפוני מראש

 

 

תאור הקורס

נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות במפתחות "דו".

נגינת תרגילים וקטעי פרטיטורות תזמורתיות עם כלים הדורשים טרנספוזיציה.

 

The course addresses fundamentals of score reading, by playing exercises in various C-clefs (soprano, alt, tenor), and exercises in the common transpositions used in symphonic scores. In a more advance stage, the course will train score reading at the piano and preparing piano arrangements of selected passages. The score and the piano arrangement will be analyzed and compares.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, נגינת תרגילים, רפרטואר , מבחן.

 

מרכיבי הציון הסופי

50% - בחינה מסכמת; 40% - הגשת תרגילים; 10% - השתתפות פעילה בכיתה

 

בחינה

הסבר עקרוני לגבי הבחינה המסכמת ואופייה: נגינת קטעי פרטיטורות מתוך הרפרטואר וprima vista. לפי בחירתו של הבוחן.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. מבוא

2. מפתח אלט

3. מפתח טנור

4. קריאות פרטיטורות במפתחות "דו"

5. טרנספוזיציה in B(B flat)

6. טרנספוזיציה in A

7. טרנספוזיציה in F

8. טרנספוזיציות in D, Es(E flat),G

9. קריאות פרטיטורות תזמורתיות .

 

 

 

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

Samuel Adler. The Study of Orchestration .W.W. Norton & Company, Inc. New York- London

 

חומר עזר נוסף

Eric Taylor. An Introduction to Score Playing . Oxford University Press

R.O. Morris. “Preparatory Exercises of Score Reading”

 

 

 

Course Topics:

1-4 Two-part exercises using the alto clef.

5-7 Two- and three-part exercises using the tenor clef.

8 Three and four-part exercises using alto and tenor clefs.

9-10 Three and four-part exercises using the soprano clef.

11-12 Score reading of Sinfonie and final choral from Bach’s Cantata No 4.

13 Score reading of string quartet passages by J. Haydn

14-15 Two- and three-part exercises using B-flat transposition.

15 Score reading of passages from the 2nd movement of Haydn’s Symphony No 100.

16 Exercises using A transposition.

17-18 Score reading of passages from the 2nd movement of Beethoven’s Symphony No 7.

19-20 Exercises using F transposition.

21 Score reading of passages from Tchaikovsky’s Serenade for strings.

22-23 Score reading of passages from the 1st and 2nd movements of Schuman’s 2nd Symphony.

24-25 Score reading of passages from the 2nd movement of Brahms’ 3rd Symphony.

26 Score reading of passages from the 1st movement of Prokofiev’s 7th Symphony.

 

 

 

 

Expected learning outcomes

Musicology students will acquire essential knowledge of standard score notation (including common clefs and transpositions) and will develop basic skills in score reading at the piano and preparation of piano arrangements from scores.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת