חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תולדות המוזיקה - ימה"ב והרנסנס
  History of Music - Middle Ages and Renaissance  
0845-1001-01
אמנויות
סמ'  א'1600-2000117אמכסיקושיעור פרופ טנאי אסתר דורית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה מיון העתיקה ועד סוף המאה החמש עשרה.
Course description
The course offers a survey of the evolution of musical genres and styles form 850-1550. Special emphasis will be given to the evolution of music as reflecting the broader cultural, ideational, intellectual, social and theological contexts during the period in question and will survey of the evolution of musical styles, notions of correctness, and aesthetic ideals from ancient Greece to the 15th century.
סילבוס מפורט

אמנויות
0845-1001-01 תולדות המוזיקה - ימה"ב והרנסנס
History of Music - Middle Ages and Renaissance
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ טנאי אסתר דורית

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: תולדות המוזיקה ימי הביניים והרנסנס
Music of the middle ages and the renaissance
סמסטר א', תשע"ז
שיעור, 4 ש"ס
 
שם המרצה: פרופ' דורית טנאי
טל' 03-5743535
דוא"ל: tanai@post.tau.ac.il
 
שעות קבלה
לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה, וקריאת חומר ביבליוגראפי משעור לשיעור
 
מרכיבי הציון הסופי
20% - תרומה לשיעור ושיתוף פעולה
80% - ציון בחינה סילבוס
בקורס נכיר את התפתחות הסגנונות המוזיקליים, מושגי התקינות והיעדים האסתטיים של המוזיקה מיון העתיקה ועד סוף המאה החמש עשרה.
 
Syllabus
 
The course offers a survey of the evolution of musical genres and styles form 850-1550. Special emphasis will be given to the evolution of music as reflecting the broader cultural, ideational, intellectual, social and theological contexts during the period in question and will survey of the evolution of musical styles, notions of correctness, and aesthetic ideals from ancient Greece to the 15th century.
 
נושאי הקורס
מוזיקה ביוון העתיקה, מחשבת המוזיקה של ימי הביניים המוקדמים, התפתחות הקודקס הגרגוריאני, סוגיות במוזיקה החד קולית הדתית, סוגיות במוזיקה החד קולית החילונית, הולדת הפוליפוניה, אסכולת נוטר-דם, המוטט של המאה השלוש עשרה, המהפכה של הארס נובה, מוזיקה חילונית במאה הארבע-עשרה, הארס סובטיליור, הרנסנס במוזיקה ומוזיקה של הרנסנס. ביבליוגרפיה וחומר עזר
Grout Palisca, History of Western Music, 7th edition, New York: Norton & Norton Oliver Strunk, Source Reading in Music History
J.Peter Burkholder, Donald J. Grout, A History of Western Music
 
 
.
 
 
 
 
Requirements:
Attendance and active participation in class, written assignments, weekly reading, examination.
 
Course topics:
Ancient music.
Gregorian Chants.
New Frankish religious music.
The evolution of polyphonic music.
The school of Notre Dame.
The Medieval Motet.
Secular monophonic music.
Secular polyphonic music.
 
 
Expected learning outcomes:
Students will learn to know medieval music, understanding the impact of oral tradition on the evolution of musical genres and style, and the evolution of musical notation as part of broader cultural transformations. Medieval music will be understood in association with contemporaneous literary, religious and scholastic traditions as well as with the sociology of the period in question.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת