חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קונטרפונקט בסגנון באך ג'
  Counterpoint - Bach Style (C)  
0843-4516-01
אמנויות
סמ'  א'0800-1000031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך. הקורס עוסק בהעמקה של שליטה על טכניקות של קונטרפונקט. מטרת הקורס היא לפתח יכולת להשתמש באימיטציה כאחת הטכניקות המפותחות ביותר בהלחנה וגם להקנות יכולת לכתוב יצירות שלמות המבוססות על טכניקות הפוגה.

Course description

The course will further develop the grasp of the counterpoint in composition with no cantus firmus, using the imitation and fugue techniques.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-4516-01 קונטרפונקט בסגנון באך ג'
Counterpoint - Bach Style (C)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון באך III (שיעור חובה)

Bach style counterpoint III

סמסטר א, תשע"ח

שיעור ותרגול, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר

טל': 02-5671174

דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

 

 

 

תאור הקורס

קורס המשך. הקורס עוסק בהעמקה של שליטה על טכניקות של קונטרפונקט. מטרת הקורס היא לפתח יכולת להשתמש באימיטציה כאחת הטכניקות המפותחות ביותר בהלחנה וגם להקנות יכולת לכתוב יצירות שלמות המבוססות על טכניקות הפוגה.

 

The course will further develop the grasp of the counterpoint in composition with no cantus firmus, using the imitation and fugue techniques

 

 

 

נושאי הקורס/ תוכנית הוראה (נתון לשינויים)

- קונטרפונקט אימיטטורי

- נושא ומענה

- מבנה היצירה הברוקית הטיפוסית שלא על cantus firmus (שילוב אימיטציה ו"סדר הסטיות")

- אקספוזיציה פוגלית

- אפיזודה

- טכניקות מתקדמות של אימיטציה: סטרטה, קנון וסוגיו

- תכנון יצירה על בסיס התפתחות טונלית ודירוג קדנציאלי.

 

תרגילים

כתיבת יצירות חופשיות אימיטטוריות (אינוונציה דו-קולית ותלת-קולית)

כתיבת פוגטה

כתיבת פוגה מוטטית על cantus firmus

כתיבת פוגה חופשית

 

 

 

 

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, כתיבת תרגילים, עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

70% עבודה מסכמת, 30% הגשת תרגילים

 

ביבליוגרפיה

Salzer, Felix and Schachter, Carl. Counterpoint in Composition. Mcgraw-Hill, 1969

 

Gardonyi, Zsolt. Kontrapunkt: dargestellt an der Fugentechnik Bachs. Wolfenbüttel und Zürich: Möseler Verlag, 1980

 

Marpurg, F.W. Abhandlung von der Fuge, Berlin 1753 (Facsimile: Georg Olms Verlag, Hildesheim – New York 1970)

 

Course description

 

The fugue

 

1. First steps into fugal technique. Composing a 3-period fugue in 2 parts in the style of Fux’ Gradus ad parnassum.

 

2. The free one-period multi-part fugue. Composing a fughetta in the versette style.

 

3. The “lace of fughettas”: composing an imitative choral motet.

 

4. The “assisted” multi-period fugue. Composing thoroughbass methodic fugues (as taught by Handel and in the Bach circle).

 

5. The formal fugue.

 

5.1. The subject.

5.2. The first “Durchführung”. Designing the response in the formal fugue. The disposition of entries.

5.3. Advanced techniques of evading the cadence.

5.4. Constructing episodes based on the main thematic material.

5.5. The idea of the fugue as a developing contrapuntal variation on a single subject.

5.6. Variatio as a means of maintaining equality among the parts.

5.7. Strategies of contrapuntal development: changing the pattern of entries, stretto, double counterpoint, diminution, augmentation.

5.8. Preparing sketches for a complete fugue; conceiving the form as a chain of transformations on both the subject and the episodes, punctuated by cadences of varying weight and degrees of “evasion”, both with and without modulations.

 

Final examination:

Composing a formal fugue on a given subject.

 

 

Expected learning outcomes

This course aims at acquainting students with what is arguably the most complex contrapuntal form: the fugue. By analyzing works in the genre and proceeding step-by-step through several preliminary stages, students will learn to master the contrapuntal, harmonic and tonal techniques involved in writing a fugue in the Bach style.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת