חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תזמור ב'
  Orchestration (B)  
0843-3555-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600033 בוכמן-מהטהשיעור ות מר ברדנשוילי יוסף
סמ'  ב'1400-1600033 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .

Course description

Course goals: Further expanding and deepening of Orchestration 1
The development of the student’s personal style
Practicing the creative aspect of the student and studying the different contemporary composition and orchestration techniques.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3555-01 תזמור ב'
Orchestration (B)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר ברדנשוילי יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: תזמור ב'

Orchestration II

שנתי, תשע"ח

שיעור-תרגול, 4 ש"ס

 

שם המרצה: יוסף ברדנשווילי

טל': 03-5518296

דוא"ל: bardan@012.net.il

 

שעת קבלה :

בתאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה, כתיבת תזמורים במהלך השנה, תרגיל מסכם.

 

מטלת סוף קורס

כל סטודנט יגיש תזמור של פרק או יצירה לפי בחירתו החופשית לביצוע חי בתזמורת.

 

מרכיבי הציון הסופי

 

הציון יקבע לפי שקלול הבא:

70% - ההשתתפות האקטיבית בכתיבת התזמורים משך כל השעורים;

30% - ציון התרגיל המסכם הגדול.

 

סילבוס

הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .

 

Syllabus

 

Orchestration II

 

Course goals: Further expanding and deepening of Orchestration 1

The development of the student’s personal style

Practicing the creative aspect of the student and studying the different contemporary composition and orchestration techniques.

 

 

 

 

נושאי הקורס

 

1. מהרומנטיקה עד המוזיקה העכשווית

2. תרגול פיתוח הצד היצירתי של הסטודנט בדרך תזמור יצירה תזמורתית

3. הסטודנט ילמד לטפל בתזמור לתזמורת סימפונית מלאה

דרך התזמור של: הרומנטיקאים (כ ברהמס וגנר ברוקנר מהלר)

האסכולה הרוסית( צ'ייקובסקי רימסקי-קורסקוב)

האימפרסיוניזם (דביסי רוול עד סטרוינסקי )

האסכולה המודרנית והפוסט מודרנית וכלה במוזיקה העכשווית

4. הסטודנט יכיר טכניקות כתיבה שונות הנהוגות כיום.

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה וחומר עזר

Orchestration – Samuel Adler

Orchestration – Gordon Jacobs

Orchestration – Wagner – Strauss

Orchestration – Walter Piston

Orchestration – Rimsky-Korsakov

Expected learning outcomes

By the end of the course, students will be able to handle a full symphony orchestra and will be familiar with different orchestration techniques practiced today. Students will acquire practical skills of adapting musical ideas to the mediums of orchestral, chamber and choral scores, and will enhance their individual creativity.

Alongside acquiring practical skills, the course gives students the opportunity to follow the evolution of musical language from Romanticism to contemporary music, including the process of genre development and that of orchestration itself.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת