חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תזמור ב'
  Orchestration (B)  
0843-3555-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600033 בוכמן-מהטהשיעור ות מר ברדנשוילי יוסף
סמ'  ב'1400-1600033 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .
Course description
Course goals: Further expanding and deepening of Orchestration 1
The development of the student’s personal style
Practicing the creative aspect of the student and studying the different contemporary composition and orchestration techniques.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3555-01 תזמור ב'
Orchestration (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר ברדנשוילי יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: תזמור ב'
Orchestration II
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: יוסף ברדנשווילי
טל': 03-5518296
דוא"ל: bardan@012.net.il
 
שעת קבלה :
בתאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות מלאה, כתיבת תזמורים במהלך השנה, תרגיל מסכם.
 
מטלת סוף קורס
כל סטודנט יגיש תזמור של פרק או יצירה לפי בחירתו החופשית לביצוע חי בתזמורת.
 
מרכיבי הציון הסופי
 
הציון יקבע לפי שקלול הבא:
70% - ההשתתפות האקטיבית בכתיבת התזמורים משך כל השעורים;
30% - ציון התרגיל המסכם הגדול.
 
סילבוס
הרחבה והעמקה נוספים של הקורס תזמור ג'. עידוד פתוח סגנון תזמור אישי של הסטודנט. כל שעור יסתיים במטלת כתיבת תזמור קטע קצר .
 
Syllabus
 
Orchestration II
 
Course goals: Further expanding and deepening of Orchestration 1
The development of the student’s personal style
Practicing the creative aspect of the student and studying the different contemporary composition and orchestration techniques.
 
 
 
 
נושאי הקורס
 
1. מהרומנטיקה עד המוזיקה העכשווית
2. תרגול פיתוח הצד היצירתי של הסטודנט בדרך תזמור יצירה תזמורתית
3. הסטודנט ילמד לטפל בתזמור לתזמורת סימפונית מלאה
דרך התזמור של: הרומנטיקאים (כ ברהמס וגנר ברוקנר מהלר)
האסכולה הרוסית( צ'ייקובסקי רימסקי-קורסקוב)
האימפרסיוניזם (דביסי רוול עד סטרוינסקי )
האסכולה המודרנית והפוסט מודרנית וכלה במוזיקה העכשווית
4. הסטודנט יכיר טכניקות כתיבה שונות הנהוגות כיום.
 
 
 
 
 
ביבליוגרפיה וחומר עזר
Orchestration – Samuel Adler
Orchestration – Gordon Jacobs
Orchestration – Wagner – Strauss
Orchestration – Walter Piston
Orchestration – Rimsky-Korsakov
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת