חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ניצוח תזמורת מתקדמים ג'
  Advanced Orchestral Conducting(C)  
0843-3540-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800014 בוכמן-מהטהשיעור ות מר שו אי אן
סמ'  ב'1600-1800014 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
Course description
Solid orchestral conducting skills. The students are fully capable of realizing the
orchestral score inspirationally after their three years of learning process. They
should be conductors who have comfortable body language, eloquent expression,
charming personality, and needless to say, musicality.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3540-01 ניצוח תזמורת מתקדמים ג'
Advanced Orchestral Conducting(C)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר שו אי אן

סילבוס מפורט/דף מידע
בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ
שם הקורס: ניצוח תזמורת מתקדמים (תואר ראשון, שנים ב'-ד')
Advanced Orchestral Conducting
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
מרצה: אי-אן שו
טלפון: 050-4668448
מייל yianmusic@gmail.com
 
שעות קבלה
בתאום מראש
 
 
תיאור הקורס
ניצוח תזמורת לתואר ראשון, שנים 2-4
2 שעות שבועיות
2 סמסטרים במהלך שנה אקדמית
מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כ לסטודנט מקבל זמן אישי על הפודיום באופן שווה במהלך מסגרת השיעור. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.
מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.
ציון הקורס
הציון הקורס מורכב מ 50% ציון הבחינה ו 50% רמת ההשתתפות בכיתה במהלך השנה.
 
 
 
דרישות הקורס
כל תלמידי הניצוח נדרשים למקצועיות בתחום המוזיקלי, ההתנהגותי, שפת הניצוח, שמיעה, תקשורת, אישיות, וידע בתחומי האמנויות. כל סטודנט יקבל מטלה שבועית בה הוא נדרש להכין ברמה מקצועית את הרפרטואר שיקבע לאותו השיעור. בחינת הקורס תתקיים בסוף השנה.
תנאי הקדם לקבלה לקורס הם ציון סף בבחינת סוף השנה של הקורס "יסודות הניצוח".
לוח זמנים של נושאים וביבליוגרפיה
הרפרטואר לסטודנטים במהלך 3 שנות לימוד ניצוח למתקדמים כולל סימפוניות נבחרות, ומבחר יצירות תזמורתיות. הרפרטואר משתנה משנה לשנה.
 
הרפרטואר לתלמידי תואר ראשון בניצוח תזמורת למתקדמים, שנה"ל תשע"ז, 2016-17 הינו:
Repertoire for BA students in Orchestral Conducting / 2016 – 17 / Y.A. Xu
[2nd, 3rd & 4th Year]
 
HAYDN - Symphony No. 103 in Eb Major (Mozart-Haydn Presse / Universal)
BEETHOVEN Coriolan Overture
SCHUMANN Symphony No. 1 in Bb Major (“Spring”)
DEBUSSY Prélude à l’après-midi d’un faune (in a Master-Class with Jean-François Rivest, between April 23-28, 2017)
BLOCH Concerto Grosso No. 1 for Strings and Piano Obligato
 
פרק אחד מסימפוניה או קטע מיצירה תזמורתית בכל שבוע יהיה פחות או יותר מרווח
ההתקדמות.
 
 
מלבד רשימת החובה של הרפרטואר, סטודנטים מחויבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת של
בית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה בהן יכירו רפרטואר נוסף. (ניתן למצוא את רשימת
הרפרטואר של התזמורת בברושור של עונת הקונצרטים (2016-17).
 
מטרות הקורס
ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.
מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.
 
 
Yolanda and David Katz Faculty of Arts, The Buchmann- Mehta School of Music
 
Syllabus to course "2nd-4th year majored in Orchestra Conducting"
 
Name of lecturer
Yi-An Xu
Composition, Conducting, and Theory study department
Tel: 0504668448
Email: yianmusic@gmail.com
 
Course Description
 
Orchestra Conducting for B.Mus. degree, 2nd-4th year
2 hours teaching every week
2 semesters through the academic year
 
The form of the lesson will be having two appointed pianists through the whole
academic year playing on two pianos as a virtual orchestra, the music will be
played from the scores of four-hands piano arrangements or directly ripping from the score. The students will conduct as if they are in front of an orchestra. All students will have equally individual time with teacher divided within the two
hours. All the students should stay for entire two hours lesson except for their actual conducting time.
 
Besides knowing how to conduct the music with hands, harmony-form-
orchestration-polyphony-style will be strictly discussed in each piece of music.
 
 
Course Grade
 
The grades will be decided by two factors, 50% to the level of weekly course
participation, 50% to the final test of the course.
 
Course requirements
 
All the conductors are required to be professional in musicality, manner, gesture, hearing, communication, personality, and knowledgeable in arts. Assignments is weekly for every student to master a certain amount of repertoire in orchestral
music for conductors. It will be a test at the end of the academic year.
 
 
The pre-condition to enter the course are no other than to pass an entrance
examination only for the students who are determined to be a professional
conductor after one year course of Basic Conducting.
 
 
 
 
 
Schedule of topics and readings bibliography
 
The repertoire for students during 3 years course of advance conducting includes the major symphonies, orchestral works. Every year students study a different
set of repertoire.
 
 
 
 
 
Repertoire for BA students in Orchestral Conducting / 2016 – 17 / Y.A. Xu
[2nd, 3rd & 4th Year]
 
HAYDN - Symphony No. 103 in Eb Major (Mozart-Haydn Presse / Universal)
BEETHOVEN Coriolan Overture
SCHUMANN Symphony No. 1 in Bb Major (“Spring”)
DEBUSSY Prélude à l’après-midi d’un faune (in a Master-Class with Jean-François Rivest, between April 23-28, 2017)
BLOCH Concerto Grosso No. 1 for Strings and Piano Obligato
 
 
One movement or a chapter from either symphonies or orchestra works in each week will be approximately the pace of the repertoire studying progression.
 
Bibliography
 
Repertoire for BA students in Orchestral Conducting / 2016 – 17 / Y.A. Xu
[2nd, 3rd & 4th Year]
 
HAYDN - Symphony No. 103 in Eb Major (Mozart-Haydn Presse / Universal)
BEETHOVEN Coriolan Overture
SCHUMANN Symphony No. 1 in Bb Major (“Spring”)
DEBUSSY Prélude à l’après-midi d’un faune (in a Master-Class with Jean-François Rivest, between April 23-28, 2017)
BLOCH Concerto Grosso No. 1 for Strings and Piano Obligato
Except for the list of these works mandatory, students are obliged to attend the
sessions of the Buchmann-Mehta School of Music Symphony Orchestra
rehearsals with other music works, from attending the actual orchestra
rehearsals to expand their repertoire list as well. (see the list of the works
performed by the Buchmann-Mehta School of Music Symphony Orchestra in the brochure of the 2015-2016 season concerts)
 
Expected Learning Outcomes
 
Solid orchestral conducting skills. The students are fully capable of realizing the
orchestral score inspirationally after their three years of learning process. They
should be conductors who have comfortable body language, eloquent expression,
charming personality, and needless to say, musicality.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת