חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קונטרפונקט בסגנון באך ב'
  Counterpoint - Bach Style (B)  
0843-3516-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1000-1200031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

הקניית יכולת לכתיבת מוזיקה ווקאלית בסגנון קנציונלי מפותח (דוגמת כורלים של י.ס.באך) ופיתוח יכולת להשתמש ב-stylus luxurians בהלחנה לכלים. כמו כן ידונו עקרונות המבנה בהלחנה בארוקית.

 


 

Course description

The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition.

The “variation” principle

Throughout this course, students practice “guided” whole-piece composition. Being assisted, at first by given chorale melodies, later on by given binary dance forms - with their standard cadential patterns – students still do not have to develop entire pieces “from scratch”. However, by designing their own bass lines, students start taking responsibility for the harmonic and cadential structure of the music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3516-01 קונטרפונקט בסגנון באך ב'
Counterpoint - Bach Style (B)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון באך II

Bach style counterpoint II

שנתי, תשע"ח

שיעור ותרגול, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר

טל' 02-5671174

דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

סילבוס

קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

 

 מטרת הקורס

הקניית יכולת לכתיבת מוזיקה ווקאלית בסגנון קנציונלי מפותח (דוגמת כורלים של י.ס.באך) ופיתוח יכולת להשתמש ב-stylus luxurians בהלחנה לכלים. כמו כן ידונו עקרונות המבנה בהלחנה בארוקית.

 

The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition

 

 

נושאי הקורס

- יסודות של stylus luxurians בסגנון הכוראלי: catachresis, heterolepsis וכד‘

- העמקה באמצעים אקספרסיביים של stylus luxurians: "פיגורות" רטוריות

- Variatio כעיקרון המצאה ופיתוח מלודי. הלחנה בסיסית על cantus firmus מקושט

- עקרונות מבנה היצירה הברוקית: ”סדר הסטיות“

- שילוב של variatio ו"סדר הסטיות": הלחנה חופשית על בסיס של הבאס המסופרר

 

תרגילים

כתיבת כורלים בארבעה קולות

כתיבת עיבודים אינסטרומנטאליים של הכורל (טכניקה של cantus firmus מקושט)

כתיבת ווריאציות על כורל

כתיבת ריקודים מסוגננים (סרבנד, אלמנד וכד')

 

דרישות הקורס

נוכחות, כתיבת תרגילים, עבודה מסכמת

 

 

 

 

מרכיבי הציון הסופי

70% - עבודה מסכמת

הגשת תרגילים - 30%

 

מהות הבחינה

עבודת הלחנה (דומה לאחד התרגילים של הקורס)

 

 

 

ביבליוגרפיה

Daniel, Thomas. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen: eine historische Satzlehre. Kölln-Rheinkassel: Verlag Dohr, 2000

 

Buelow, George J. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David

Heinichen. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966

 Salzer, Felix and Schachter, Carl. Counterpoint in Composition. Mcgraw-Hill, 1969

 

 

 

 

 

 Bach-style Counterpoint II

Dr. Boris Kleiner

Annual, 2017-2018

Exercise lesson: 4 credits

 

Course description

The “variation” principle

Throughout this course, students practice “guided” whole-piece composition. Being assisted, at first by given chorale melodies, later on by given binary dance forms - with their standard cadential patterns – students still do not have to develop entire pieces “from scratch”. However, by designing their own bass lines, students start taking responsibility for the harmonic and cadential structure of the music.

 

Course grade

70% final examination.

30% exercises.

 

Course topics:

1st Semester:

1. The art of the chorale. Practical composition in the stylus gravis.

1.1. Distributing the chorale melody according to the metric patterns of the stylus gravis.

1.2. Composing bass lines to given chorale trebles.

1.3. Designing the cadence scheme.

1.4. Employing all aspects of the composition – the tonal system, cadential patterns, bass/harmonic progressions, voice-leading rules etc. – as means of rhetoric expression.

2. The variation principle.

2.1. Essentials of the variation principle.

2.2. Metric patterns of the stylus luxurians.

2.3. Exercises in counterpoint “con obligo”.

2.4. Composing chorale variations for the keyboard, using various species of counterpoint “con obligo”.

3. The variatio as a source of the melodic expressivity.

3.1. Exercises in composing a “colorized” chorale.

3.2. The chorale-prelude with thematic counterpoint (model for emulation: J.S. Bach’s Orgelbüchlein).

3.3. Advanced exercises in variatio: re-composing parts in the “con obligo” contrapuntal style based on more difficult chorale settings by J.S. Bach.

2nd Semester:

4. Free composition with non-imitative counterpoint.

4.1. Composing dance movements on the basis of a given structural pattern.

4.2. Composing an aria based on a given text and a given structural scheme.

5. Elements of imitative counterpoint and motivic development.

5.1. Composing a 2-part invention using imitative counterpoint with motivic development. First steps towards taking responsibility for the piece’s structural organization. Construction of musical periods.

5.2. Double counterpoint. Composing a 3-part invention using double counterpoint.

5.3. Simple exercises in the canonic technique.

Final examination:

Chorale-melody-based composition with figurations and/or binary form composition.

 

Recommended literature:

1. Thomas Daniel. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen. Eine historische Satzlehre. Verlag Dohr, 2013.

2. Johann David Heinichen. Der Generalbass in der Composition. Dresden 1728.

3. Randolph Eichert. Kontrapunktische Satztechniken im 18. Jahrhundert, Hamburg 1997.

 

Expected learning outcomes

The purpose of this course is:

1. To learn how to composing a bass line;

2. To gradually develop an ability to employ variatio as a source of melodic invention based on the contrapuntal figures acquired in the Bach-style Counterpoint I course;

3. To compose cadences;

4. To experiment with different textures arising from different figurations of the harmony

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת