חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קונטרפונקט בסגנון באך ב'
  Counterpoint - Bach Style (B)  
0843-3516-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

 
Course description
The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3516-01 קונטרפונקט בסגנון באך ב'
Counterpoint - Bach Style (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון באך II
Bach style counterpoint II
שנתי, תשע"ז
שיעור ותרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר
טל' 02-5671174
דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
סילבוס
קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.
 
מטרת הקורס
הקניית יכולת לכתיבת מוסיקה ווקאלית בסגנון קנציונלי מפותח (דוגמת כורלים של י.ס.באך) ופיתוח יכולת להשתמש ב-stylus luxurians בהלחנה לכלים. כמו כן ידונו עקרונות המבנה בהלחנה בארוקית.
 
The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition
 
 
נושאי הקורס
- יסודות של stylus luxurians בסגנון הכוראלי: catachresis, heterolepsis וכד‘
- העמקה באמצעים אקספרסיביים של stylus luxurians: "פיגורות" רטוריות
- Variatio כעיקרון המצאה ופיתוח מלודי. הלחנה בסיסית על cantus firmus מקושט
- עקרונות מבנה היצירה הברוקית: ”סדר הסטיות“
- שילוב של variatio ו"סדר הסטיות": הלחנה חופשית על בסיס של הבאס המסופרר
 
תרגילים
כתיבת כורלים בארבעה קולות
כתיבת עיבודים אינסטרומנטאליים של הכורל (טכניקה של cantus firmus מקושט)
כתיבת ווריאציות על כורל
כתיבת ריקודים מסוגננים (סרבנד, אלמנד וכד')
 
דרישות הקורס
נוכחות, כתיבת תרגילים, עבודה מסכמת
 
 
 
 
מרכיבי הציון הסופי
70% - עבודה מסכמת
30% - הגשת תרגילים
 
מהות הבחינה
עבודת הלחנה (דומה לאחד התרגילים של הקורס)
 
 
 
ביבליוגרפיה
Daniel, Thomas. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen: eine historische Satzlehre. Kölln-Rheinkassel: Verlag Dohr, 2000
 
Buelow, George J. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David
Heinichen. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966
 
Salzer, Felix and Schachter, Carl. Counterpoint in Composition. Mcgraw-Hill, 1969
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת