חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  קונטרפונקט בסגנון באך ב'
  Counterpoint - Bach Style (B)                                                                        
0843-3516-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1200-1400031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך של הקונטרפונקט בסגנון באך. הקורס עוסק בסגנון קנציונלי ויסודות של stylus luxurians.

Course description
The course will study the “Kantionalsatz” and the basics of the Baroque “stylus luxurians” in instrumental composition
 
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-3516-01 קונטרפונקט בסגנון באך ב'
Counterpoint - Bach Style (B)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת