חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קריאת פרטיטורה א'
  Score Reading A  
0843-2545-02
אמנויות
סמ'  א'1500-1600031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר גלפרין איגור
סמ'  ב'1500-1600031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  2.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת