חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  ניצוח תזמורת ב'
  Orchestra Conducting B                                                                               
0843-2541-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800014מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר שו אי אן
סמ'  ב'1600-1800014מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כ לסטודנט מקבל זמן אישי על הפודיום באופן שווה במהלך מסגרת השיעור. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

Course description

The form of the lesson will be having two appointed pianists through the whole

academic year playing on two pianos as a virtual orchestra, the music will be

played from the scores of four-hands piano arrangements or directly ripping from the score. The students will conduct as if they are in front of an orchestra. All students will have equally individual time with teacher divided within the two

hours. All the students should stay for entire two hours lesson except for their actual conducting time.

 

Besides knowing how to conduct the music with hands, harmony-form-

orchestration-polyphony-style will be strictly discussed in each piece of music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2541-01 ניצוח תזמורת ב'
Orchestra Conducting B
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר שו אי אן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת