חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  ניצוח תזמורת ב'
  Orchestra Conducting B  
0843-2541-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800014 בוכמן-מהטהשיעור ות מר שו אי אן
סמ'  ב'1600-1800014 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כ לסטודנט מקבל זמן אישי על הפודיום באופן שווה במהלך מסגרת השיעור. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

Course description

The form of the lesson will be having two appointed pianists through the whole

academic year playing on two pianos as a virtual orchestra, the music will be

played from the scores of four-hands piano arrangements or directly ripping from the score. The students will conduct as if they are in front of an orchestra. All students will have equally individual time with teacher divided within the two

hours. All the students should stay for entire two hours lesson except for their actual conducting time.

 

Besides knowing how to conduct the music with hands, harmony-form-

orchestration-polyphony-style will be strictly discussed in each piece of music.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2541-01 ניצוח תזמורת ב'
Orchestra Conducting B
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר שו אי אן

סילבוס מפורט/דף מידע

בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

 שם הקורס: ניצוח תזמורת מתקדמים (תואר ראשון, שנים ב'-ד')

Advanced Orchestral Conducting

שנתי, תשע"ח

שיעור-תרגול, 4 ש"ס

 

מרצה: אי-אן שו

טלפון: 050-4668448

מייל yianmusic@gmail.com

 

שעות קבלה

בתאום מראש

 

 

תיאור הקורס

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כ לסטודנט מקבל זמן אישי על הפודיום באופן שווה במהלך מסגרת השיעור. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

ציון הקורס

הציון הקורס מורכב מ 50% ציון הבחינה ו 50% רמת ההשתתפות בכיתה במהלך השנה.

 

דרישות הקורס

כל תלמידי הניצוח נדרשים למקצועיות בתחום המוזיקלי, ההתנהגותי, שפת הניצוח, שמיעה, תקשורת, אישיות, וידע בתחומי האמנויות. כל סטודנט יקבל מטלה שבועית בה הוא נדרש להכין ברמה מקצועית את הרפרטואר שיקבע לאותו השיעור. בחינת הקורס תתקיים בסוף השנה.

תנאי הקדם לקבלה לקורס הם ציון סף בבחינת סוף השנה של הקורס "יסודות הניצוח".

לוח זמנים של נושאים וביבליוגרפיה

הרפרטואר לסטודנטים במהלך 3 שנות לימוד ניצוח למתקדמים כולל סימפוניות נבחרות, ומבחר יצירות תזמורתיות. הרפרטואר משתנה משנה לשנה.

 

הרפרטואר לתלמידי תואר ראשון בניצוח תזמורת למתקדמים, שנה"ל תשע"ח  הינו:

Repertoire for BA students in Orchestral Conducting / 2017 – 18 / Y.A. Xu

[2nd, 3rd & 4th Year]

 

HAYDN                       Symphony No. 94 in G Major (“Surprise”)

BEETHOVEN              Symphony No. 8 in F Major

Schubert                       Symphony No.4 in c minor (“Tragic”)

Tchaikovsky                 Symphony No.4 in F minor

Saint-Saens                Introduction and Rondo

MAHLER                      Symphony No. 4 1st Mov.

An entire German/Italian/French opera classics, TBA

 

פרק אחד או שני פרקים מסימפוניה או קטע מיצירה תזמורתית  בכל שבוע יהיה פחות או יותר

מרווח ההתקדמות.

 

 

 מלבד רשימת החובה של הרפרטואר, סטודנטים מחויבים להיות נוכחים בחזרות התזמורת של

 בית הספר למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה בהן יכירו רפרטואר נוסף. (ניתן למצוא את רשימת

 הרפרטואר של התזמורת בברושור של עונת הקונצרטים (2017-18).

 

מטרות הקורס

ביסוס עקרונות ושפת הניצוח. הסטודנטים יהיו מסוגלים לנתח ולממש פרטיטורה תזמורתית בסיום תהליך 3 שנות לימודים. שפת גוף נוחה בעלת ביטוי רהוט, אישיות כריזמטית, וכמובן – מוזיקליות.

מטרת הקורס היא להביא את התלמידים להיות ראויים ומוכנים מכל הבחינות לעמוד מול תזמורת: קריאת פרטיטורות ליד הפסנתר וללא פסנתר, שפת גוף, למידה בע"פ של פרטיטורות, שמיעה תזמורתית, שפות (גרמנית, איטלקית וצרפתית בסיסית) וכד'.

 

 

 

 

 

 

 

Yolanda and David Katz Faculty of Arts, The Buchmann- Mehta School of Music

 

Syllabus to course "2nd-4th year majored in Orchestra Conducting"

 

Name of  lecturer

Yi-An Xu

Composition, Conducting, and Theory study department

Tel: 0504668448

Email: yianmusic@gmail.com

 

Course Description

 

Orchestra Conducting for B.Mus. degree, 2nd-4th year

2 hours teaching every week

2 semesters through the academic year

 

The form of the lesson will be having two appointed pianists through the whole

academic year playing on two pianos as a virtual orchestra, the music will be

played from the scores of four-hands piano arrangements or directly ripping from the score. The students will conduct as if they are in front of an orchestra. All students will have equally individual time with teacher divided within the two

hours. All the students should stay for entire two hours lesson except for their actual conducting time.

 

Besides knowing how to conduct the music with hands, harmony-form-

orchestration-polyphony-style will be strictly discussed in each piece of music.

 

 

Course Grade

 

The grades will be decided by two factors, 50% to the level of weekly course

participation, 50% to the final test of the course.

 

Course requirements

 

All the conductors are required to be professional in musicality, manner, gesture, hearing, communication, personality, and knowledgeable in arts. Assignments is weekly for every student to master a certain amount of repertoire in orchestral

music for conductors. It will be a test at the end of the academic year.

 

 

The pre-condition to enter the course are no other than to pass an entrance

examination only for the students who are determined to be a professional

conductor after one year course of Basic Conducting.

 

 

 

 

 

Schedule of topics and readings bibliography

 

The repertoire for students during 3 years course of advance conducting includes the major symphonies, orchestral works. Every year students study a different

set of repertoire.

 

 

 

 

 

Repertoire for BA students in Orchestral Conducting  / 2017 – 18 / Y.A. Xu

[2nd, 3rd & 4th Year]

 

HAYDN                       Symphony No. 94 in G Major (“Surprise”)

BEETHOVEN              Symphony No. 8 in F Major

Schubert                       Symphony No.4 in c minor (“Tragic”)

Tchaikovsky                 Symphony No.4 in F minor

Saint-Saens                Introduction and Rondo

MAHLER                      Symphony No. 4 1st Mov.

An entire German/Italian/French opera classics, TBA

 

One or two movements or a chapter from either symphonies or orchestra works

 in each week will be approximately the pace of the repertoire studying

progression.

 

 

 

Bibliography

 

See above repertoire

 

 

Except for the list of these works mandatory, students are obliged to attend the

sessions of the Buchmann-Mehta School of Music Symphony Orchestra

rehearsals with other music works, from attending the actual orchestra

rehearsals to expand their repertoire list as well. (see the list of the works

performed by the Buchmann-Mehta School of Music Symphony Orchestra in the brochure of the 2017-2018 season concerts)

 

Expected Learning Outcomes

 

Solid orchestral conducting skills. The students are fully capable of realizing the

orchestral score inspirationally after their three years of learning process. They

should be conductors who has comfortable body language, eloquent expression,

charming personality, and needless to say, musicality.

With all aspects to be ready in order to have the qualifications demanded by the professional orchestra, the "podium hours" or "orchestra practicing time" of the

conducting students as well as we can say as the "flying hours" for a pilot will be probably reasonably missing since many elements before or except for the

"podium hours" needs time to build up like score-reading on the piano/off the

piano, gesture, score memorizing, orchestral hearing, language (basic German,

Italian, French) etc. Therefore, in the coming academic year, the 3rd and 4th year students will also have their practicum, such as conducting the project with the

Haifa Symphony Orchestra, participating in the school opera production,

occasionally conducting the school orchestra in some sessions, etc.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת