חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות ניצוח תזמורת
  Basics of Orchestral Conducting                                                                      
0843-2540-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200017מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר שו אי אן
סמ'  ב'1000-1200017מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מבנה השיעור יכלול השתתפותם של 2 פסנתרנים אשר ינגנו במהלך כל שנת הלימודים בשני פסנתרים כתזמורת וירטואלית. המוזיקה תנוגן מעיבודים שנכתבו ליצירות אלו או ישירות מהפרטיטורה. הסטודנטים ינצחו על שני הפסנתרנים כאילו הם עומדים מול תזמורת. כל הסטודנטים מחויבים להיות נוכחים במהלך כל השיעור.

מעבר לדרישות בתחום המעשי של הניצוח, הסטודנטים ידרשו להיות מוכנים גם על הנושאים הבאים בכל יצירה ברפרטואר הנלמד: הרמוניה, צורה, תזמור, פוליפוניה, סגנון.

Course description

 The form of the lesson will be having two appointed pianists through the whole academic year playing on two pianos as a virtual orchestra; the music will be played from the scores of four-hand piano arrangements or directly ripping from the score. The students will conduct as if they are in front of an orchestra. All the students should stay for entire lesson except for their actual conducting time.

Besides knowing how to conduct the music with hands, harmony-form-orchestration-polyphony-style will be strictly discussed in each piece of music.
 

 

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2540-01 יסודות ניצוח תזמורת
Basics of Orchestral Conducting
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר שו אי אן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת