חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות ניצוח תזמורת
  Basics of Orchestral Conducting  
0843-2540-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600017 בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1400-1600017 בוכמן-מהטהשיעור ות
מר שו אי אן
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ביסוס עקרונות ויסודות הניצוח, קריאת הפרטיטורה, טכניקה ניצוח בסיסית והכנה לקראת
לימודי ניצוח מתקדמים
Course description

Establish the concept of conducting, concept of score studying, basic conducting technique, prepare for further advanced conducting study.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2540-01 יסודות ניצוח תזמורת
Basics of Orchestral Conducting
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' |

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת