חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניתוח וכתיבה לפי מודלים (ב')
  Analysis and Composition (B)  
0843-2532-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600032 בוכמן-מהטהשיעור ות מר סרוסי ראובן
סמ'  ב'1400-1600032 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 שעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על מציאת קונספציה ואידיאה
בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת.
על פי הנלמד מתבקשים התלמידים מדי כמה שעורים לחבר יצירה הקשורה לנלמד באחת או יותר מן הדוגמאות הנלמדות בשיעור, במטרה ליישם תהליך או מושג הקשור בה או מאפיינים בשפתה המוזיקאלית.
Course description
The course is intended for Composition and Conducting students.
The course combines the analytical discipline with few compositional exercises assigned to the students. During the course a wide array of works from different times and styles is studied and analyzed in class. In the first semester the focus is mainly on short pieces in order to detect clearly the idea, as felt through the grasping of the piece, and its material realization in sound. In the second semester, the analyzed repertoire is of greater dimension and includes multi-movement works. The works created by the students, as assigned to them according to a number of models studied, are brought to be discussed in class towards the end of semesters.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2532-01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים (ב')
Analysis and Composition (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר סרוסי ראובן

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: ניתוח וכתיבה לפי מודלים ב'
Analysis and Composition upon Models B
 
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ראובן סרוסי
טל': 03-6954993
דוא"ל: serious@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
לפי תאום טלפוני מראש
 
 
תאור כללי של הקורס
שעור העוסק בניתוח יצירות מתקופות שונות תוך שימת דגש על מציאת קונספציה ואידיאה
בסיסית ומימושה על ידי המלחין בדוגמא הנבחרת.
על פי הנלמד מתבקשים התלמידים מדי כמה שעורים לחבר יצירה הקשורה לנלמד באחת או יותר מן הדוגמאות הנלמדות בשיעור, במטרה ליישם תהליך או מושג הקשור בה או מאפיינים בשפתה המוזיקאלית.
 
מטרת הקורס
לחבר את התלמידים לתהליכי יצירה של מלחינים ולהבין את המוטיבציות ההבעתיות
ואופן הבאתן לידי ביטוי על ידי היוצרים.
 
מהלך/דרישות הקורס
בכל שיעור תידון יצירה או פרק באמצעות ניתוח הטקסט המוזיקאלי. יעשה עיון בעבודות אשר
יכינו התלמידים על פי המודלים הנלמדים כפי שהתבקשו על ידי המרצה.
 
מטלות סיום
עבודת הלחנה יותר גדולה אשר את הגדרתה ימסור המרצה לקראת סיום השנה.
 
שקלול ציון גמר
40% - השתתפות בשעורים והגשת עבודות בית (באנגלית השקלול שונה!!)
60% - עבודה סופית
 
 
 
Analysis and Models in Composition II
Annual, 2014-15
Practical Knowledge and Skills Course : 4 Credits
 
Instructor: Mr. Ruben Seroussi
03 6954993, serious@post.tau.ac.il
Office Hours: by appointment or mail
School of Music, Room 22
 
Course description: The course is intended for Composition and Conducting students.
The course combines the analytical discipline with few compositional exercises assigned to the students. During the course a wide array of works from different times and styles is studied and analyzed in class. In the first semester the focus is mainly on short pieces in order to detect clearly the idea, as felt through the grasping of the piece, and its material realization in sound. In the second semester, the analyzed repertoire is of greater dimension and includes multi-movement works. The works created by the students, as assigned to them according to a number of models studied, are brought to be discussed in class towards the end of semesters.
 
Course Grade: Weekly Assignments' Submission – 40 %
Final Assignment – 60%
 
Course Requirements: Class attendance and active participation in classes (no more than 5 absences a year allowed), submission of weekly assignments, final exam.
 
Meetings:
 
1- B. Bartók- Folksong ( VIII from Ten easy Pieces for Piano)
 
2- F. Liszt – Trübe Wolken (Nuages Gris) from late piano pieces
 
3 -4– R. Schumann- In Wunderschönen Monat Mai op. 48.I
Auf Einer Burg op. 39 . VII
 
4-5 – F. Chopin – Prélude op. 28 no. 2
 
6 – B. Britten – The Shooting of his Dear (fromFolk Songs arrangements Book VI)
 
M. de Falla – Canto de los remeros del Volga (Russian Folksong Arrangement)
 
7 - F. Liszt – Uber Alles Gipfeln ist Ruhe (Goethe)
 
8 – R. Schumann – Zwielicht op. 39. X
 
9 – F. Chopin – Prélude op. 28, no. 24
 
10 – W. A. Mozart – Sonata K. 309, I
 
11- G. Ligeti – Continuum for Harpsichord (1968)
Assignment: to arrange the given Sephardic melody "Buena Semana" (Tetuan)
 
 
 
 
12- G. Ligeti – Lux Aeterna for a-capella Choir (1966)
Discussion of assignments brought to class by students
 
13 – 14 - Discussion of assignments brought to class by students
 
End of 1st. Semester
 
 
2nd. Semester
 
15 - Discussion of assignments brought to class by students
 
16 –17 -W.A. Mozart – Piano Sonata K. 284, Theme and Variations
 
18- Rhethorics in the Baroque Era: Bach-Brandenburg Concerto III (I)
 
Bibliography:
Grove's Online: Rhethorics
 
19- F.J. Haydn – Die Schöpfung – Vorspiel (and later reflections in Beethovens 5th
Symphony and C. M. von Weber's Ouverture to "Freischütz")
 
20 - B. Britten – Spring Symphony, Introduction ("Shine Out")
 
21 –Topoi in the Classical Style: Mozart Piano Sonata K. 331 (I)
 
Bibliography: Leonard G. Ratner-Topical content in Mozart's keyboard sonatas
(Early Music, November 1991, http://www.jstor.org/stable/3127924)
 
 
22 - B. Bartók – Divertimento for Strings (II)
 
23 - M. Ravel- "Nicolette"from Trois Chansons for a cappella Choir
Assignment: To compose for choir a given text according to Ravel's model
(poem by Schlomo Ibn Gavirol)
 
24- 25 – A. Berg – Lyrische Suite
 
26 – Luigi Nono – Il canto sospeso, part 6b
 
27-28 - Discussion of assignments brought to class by students
 
 
Expected Learning Outcomes
 
The course aims to develop the student's analytical and creative capabilities and a way to learn from great historical models: to create a familiarity and an intimate rapport between the student and the "classical repertoire" as a living source of inspiration.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת