חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קונטרפונקט בסגנון באך א'
  Counterpoint - Bach Style (A)  
0843-2516-01
אמנויות
סמ'  ב'1400-1600031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.

Course description

The course will study the basics of the “stylus gravis” of the Baroque counterpoint (the 4-voice realization of the figured bass and analysis of Bach 4-voice chorales) based on the theory and on the methodology of the 18th century.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2516-01 קונטרפונקט בסגנון באך א'
Counterpoint - Bach Style (A)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון באך I

Bach style counterpoint I

סמסטר ב', תשע"ח

שיעור ותרגול, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר

טל: 02-5671174

דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

 

סילבוס

הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.

 

The course will study the basics of the “stylus gravis” of the Baroque counterpoint (the 4-voice realization of the figured bass and analysis of Bach 4-voice chorales) based on the theory and on the methodology of the 18th century.

 

נושאי הקורס

- יסודות החשיבה בקונטרפונקט הברוקי

- תורת ניהול קולות בסגנון ארבע-קולי

- הדיסוננס ב -syncopatio

- הדיסוננס ב - transitus

- פירוט כללי איסור אוקטבות וקווינטות מקבילות אצל י. ס. באך

- ערכים אסתטיים ואקספרסיביים בניהול קולות

- תורת הקדנצות

 

 

 

 

 

 

 

התרגילים

כתיבת לפחות 5 ריאליזציות מתוקנות של הבאס המסופרר מתוך הקובץ של Schemelli-Lieder. ריאליזציה של הפרק הראשון של הסונטה לכינור מאת אלבינוני והשוואה עם הריאליזציה של תלמידו של באך Heinrich Nicolaus Gerber.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, כתיבת תרגילים, עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

70% - עבודה מסכמת

30% - הגשת תרגילים

 

מהות הבחינה

עבודת הלחנה (דומה לאחד התרגילים במהלך הקורס)

 

ביבליוגרפיה

Daniel, Thomas. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen: eine historische Satzlehre. Kölln-Rheinkassel: Verlag Dohr, 2000

 

Buelow, George J. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David

Heinichen. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966

 

Salzer, Felix and Schachter, Carl. Counterpoint in Composition. Mcgraw-Hill, 1969

 

Bach-Style Counterpoint I

Dr. Boris Kleiner

Semester B, 2017-2018

Exercise lesson: 2 credits

 

Course description

Fundamentals of late Baroque counterpoint

The theoretical and the practical components of the course run side by side.

The practical aspect of the course concerns principles of German thoroughbass of the first third of the 18th century and involves writing thoroughbass realizations in a basic four-part style. The basses offer first insights into the figuration, although no figuration is used in the upper parts as yet. Thoroughbass treatises by Muffat, Heinichen, Telemann and J.S.Bach are used as primary sources and study materials. At this stage, students still do not learn how to compose basses (as required for the composition of entire pieces). The use of heterolepsis and voice-crossing are not allowed. Metric patterns are those of the stylus gravis.

The purpose of this preliminary phase is:

1. Understanding the basic harmonic progressions as typical bass line movement. Règle de l'octave. Gradual shift from figured to unfigured basses.

 

2. Learning the correct use of the dissonances (syncopatio and transitus).

 

2.1. Recognizing basic syncopatio patterns in the upper voices (septima syncopata, quarta syncopata, quinta syncopata, nona syncopata).

2.2. Recognizing syncopatio in the bass (secunda syncopata).

2.3. Recognizing the transitus irregularis in the bass.

3. Rules of correct voice leading. Phrase articulation by means of voice leading. Understanding the bass-treble structure of Baroque counterpoint; gradual acquisition of understanding and “taste” for harmonic saturation and melodic interrelation in this essential pair of voices. Parallel, contrary and oblique motion as means of artistic expression.

 

4. Recognizing the main cadential progressions: the perfect, imperfect, dissecta cadence, the tenorizing cadence, cadenza doppia in its 4 basic variations.

 

By the end of the semester students are required to solve exercises given by J.S. Bach to his advanced students; results are then compared with the historical realization and with Bach’s corrections.

The theoretical aspect of the course concentrates on the “stylus gravis”, or the cantional setting style of J.S. Bach’s four-part chorales.

1. The use of the consonances and their doublings (especially in sixth-chords).

 

2. The use of the dissonances. The Baroque syncopatio and transitus. Transitus irregularis. Embellishment patterns of syncopation resolutions.

 

3. The tonal system. Baroque modes and “the order of cadences”.

 

4. Voice-leading 1: Direct, indirect and “hidden” parallels and their rules according to Bach’s style.

 

5. Voice-leading 2: Voicing and chord distribution as means of artistic expression.

 

6. The clausulae and the system of cadences. Perfect, imperfect, tenorizans and cantizans cadences. Diminution of the clausulae. Wandering clausulae. Cadence embellishment patterns. Evading the cadence. Choice of cadences as means of artistic expression.

 

7. The heterolepsis.

 

8. The Figurenlehre. Bach’s choral style compared with that of Telemann, Graupner and Handel. Analysis of Bach’s chorales as specimens of the mannerism.

 

9. Bach’s counterpoint versus later theories of harmony. The change of voice-leading rules as a result of change in the theory.

 

Final examination:

Writing a 4-part thoroughbass realization of an extended bass. Students are further required to submit at least 10 exercises prepared and corrected during the term.

 

Course grade:

70% final examination.

30% written exercises.

 

Recommended literature:

1. Georg J. Buelow. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David Heinichen. Revised edition. Lincoln, Neb., and London: University of Nebraska Press, 1992.

2. Jesper B. Christensen. 18th Century Continuo Playing. A historical Guide to the Basics. Bärenreiter 2002.

3. Georg Muffat. Regulae Concentuum Partiturae, 1699, transl. into English by Bernhard Lang (Web publication)

4. Thomas Daniel. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen. Eine historische Satzlehre. Verlag Dohr, 2013.

 

Expected learning outcomes:

Students will acquire thorough understanding and a good command of four-part writing in the style of Bach’s chorale settings and thoroughbass realizations. Essential voice leading rules regarding dissonance treatment, doublings, the treatment of parallels, etc. will be explored in

detail and practiced. By combining the practical aspect of thoroughbass realization with the more theoretical aspect of chorale harmonization, students will acquire a comprehensive basis for understanding and implementing the rules of Baroque counterpoint

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת