חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קונטרפונקט בסגנון באך א'
  Counterpoint - Bach Style (A)  
0843-2516-01
אמנויות
סמ'  ב'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.
Course description
The course will study the basics of the “stylus gravis” of the Baroque counterpoint (the 4-voice realization of the figured bass and analysis of Bach 4-voice chorales) based on the theory and on the methodology of the 18th century.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2516-01 קונטרפונקט בסגנון באך א'
Counterpoint - Bach Style (A)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון באך I
Bach style counterpoint I
סמסטר ב', תשע"ז
שיעור ותרגול, 2 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר
טל: 02-5671174
דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
 
סילבוס
הקורס עוסק ביסודות הקונטרפונקט הברוקי ובכתיבה במרקם הבסיסי ביותר של הקונטרפונקט הזה (באס מסופרר בארבעה קולות). מטרת הקורס היא שליטה בניהול ארבעה קולות במסגרת מצומצמת של הבאס המסופרר הגרמני בהדגשת היבטים אסתטיים של הקונטרפונקט. התלמידים אמורים לפתח מחשבה קונטרפונקטית וטעם סגנוני ולהפנים קריטריונים של יופי אשר בהצטלבות של הרמוניה, צליל וקו מלודי. ידונו גם פרטים עדינים של עריגה קונטרפונקטית כגון בחירה והחזקת המפלס הצלילי, שליטה בסיבוב מלודי, פיסוק ובניית הפראזה המוזיקלית באמצעי קונטרפונקט. מתודיקה של הקורס דומה לזאת שהייתה מקובלת בתחילת לימודי הלחנה במאה ה18 וחלק של המטלות יהיו אותן מטלות שתלמידי י.ס.באך היו צריכים להגיש לו. הניסוחים התיאורטיים יהיו קרובים ככל האפשר לאלה של המאה ה18. הסגנון הכורלי של י.ס.באך יהיה נושא לעיון וניתוח כהכנה לקראת הקורס הבא.
 
The course will study the basics of the “stylus gravis” of the Baroque counterpoint (the 4-voice realization of the figured bass and analysis of Bach 4-voice chorales) based on the theory and on the methodology of the 18th century.
 
נושאי הקורס
- יסודות החשיבה בקונטרפונקט הברוקי
- תורת ניהול קולות בסגנון ארבע-קולי
- הדיסוננס ב -syncopatio
- הדיסוננס ב - transitus
- פירוט כללי איסור אוקטבות וקווינטות מקבילות אצל י. ס. באך
- ערכים אסתטיים ואקספרסיביים בניהול קולות
- תורת הקדנצות
 
 
 
 
 
 
 
התרגילים
כתיבת לפחות 5 ריאליזציות מתוקנות של הבאס המסופרר מתוך הקובץ של Schemelli-Lieder. ריאליזציה של הפרק הראשון של הסונטה לכינור מאת אלבינוני והשוואה עם הריאליזציה של תלמידו של באך Heinrich Nicolaus Gerber.
 
 
דרישות הקורס
נוכחות, כתיבת תרגילים, עבודה מסכמת
 
מרכיבי הציון הסופי
70% - עבודה מסכמת
30% - הגשת תרגילים
 
מהות הבחינה
עבודת הלחנה (דומה לאחד התרגילים במהלך הקורס)
 
ביבליוגרפיה
Daniel, Thomas. Der Choralsatz bei Bach und seinen Zeitgenossen: eine historische Satzlehre. Kölln-Rheinkassel: Verlag Dohr, 2000
 
Buelow, George J. Thorough-Bass Accompaniment according to Johann David
Heinichen. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966
 
Salzer, Felix and Schachter, Carl. Counterpoint in Composition. Mcgraw-Hill, 1969
 
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ,  ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת