חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ב'
  Counterpoint - Palestrina Style (B)  
0843-2515-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות מר יוהס דן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קונטרפונקט 3 ו- 4 קולי בסגנון פלסטרינה
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2515-01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה ב'
Counterpoint - Palestrina Style (B)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר יוהס דן

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה II
Counterpoint in the style of Palestrina IIסמסטר א', תשע"ז
שיעור ותרגול, 2 ש"ס
 
שם המרצה: דן יוהס
טל': 03-5354490
 
 
 

 

 
 
תאור הקורס  
קונטרפונקט 3 ו- 4 קולי בסגנון פלסטרינה
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, כתיבת עבודה, מבחן
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור
השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס קונטרפונקט I
הקורס מהווה קורס המשך לשנה א'
 
מרכיבי הציון הסופי
50% בחינה מסכמת
30% הגשת תרגילים
20% השתתפות בכיתה
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
קונטרפונקט 3 ו- 4 קולי בסגנון פלסטרינה.
 
כתיבה בסוגים עד לכתיבת מוטטה עם טקסט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת