חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הרמוניה ב'
  Harmony for Composers (B)                                                                            
0843-2505-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בנימין
סמ'  ב'1200-1400001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך להרמוניה א'. הקורס מיועד לתלמידי המגמה לניצוח וקומפוזיציה. תלמידי ביצוע ומוזיקולוגיה בעלי ידע ומיומנות מתאימים יכולים לקחת את הקורס בשילוב עם קורסים מתאימים בניתוח מוזיקלי ובקונטרפונקט כתחליף לקורס "יסודות המרקם והצורה ב'". מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הפונקציונאלית והתנסות במגוון סגנונות המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ בס וסופרן נתונים ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על היכרות עם מודלים הרמוניים נפוצים, על העמקה בתורת המודולציה ועל הירמון כורלים בסגנון י.ס. באך. כמו כן הקורס יכלול מרכיב מעשי של הרמוניה ליד המקלדת.

Course description

A sequel to “Harmony I”. The course is meant for students of composition and conducting; students of music performance and musicology with adequate background and skills may take this course in combination with courses in music analysis and counterpoint instead of “Fundamentals of Musical Styles and Forms II”. In this course, students will acquire in-depth knowledge of functional tonal harmony and will practice writing in a variety of styles based on traditional tonal language. Alongside exercises in bass and melody harmonization as well as free harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to standard harmonic progressions, advanced modulation theory as well as chorale harmonization in the style of J.S. Bach. The course will further include a practical component of harmony realization at the keyboard.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2505-01 הרמוניה ב'
Harmony for Composers (B)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בנימין

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת