חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  הלחנה נתמכת טכנולוגיה
  Computer Aided Composition                                                                           
0843-2324-01
אמנויות
סמ'  ב'1700-1900019ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' פארי הדס
סמ'  ב'1000-1200019ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מקנה בסיס להלחנת מוזיקה אלקטרו-אקוסטית עם דגש על מוזיקה אינטראקטיבית המשלבת בין מבצעים ואלקטרוניקה חיה. ההוראה מתמקדת בשימוש בתוכנה Max/MSP המאפשרת עיבוד צלילם בזמן אמת וכן יצירת ממשקים המחברים בין נגנים ואלקטרוניקה. תוכנות נוספות ילומדו במידת הצורך. בנוסף, הקורס עוסק בהיבטים האסתטיים, התכניים והפרקטיים של הלחנת יצירה אינטראקטיבית, החל מרעיונות ראשוניים וכלה במימוש היצירה.
לצד תרגילים שיינתנו במהלך השנה, התלמידים יתבקשו להלחין יצירה קצרה לכלי/ם או קול/ות ואלקטרוניקה בהנחיית המרצה ובתיאום עם המורה לקומפוזיציה. חלק ניכר מסמסטר ב' יוקדש לעבודות התלמידים ולעבודה בקבוצות קטנות (התלמידים יבחרו את נושאי העבודה בקבוצה בתיאום מראש עם המרצה).

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-2324-01 הלחנה נתמכת טכנולוגיה
Computer Aided Composition
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' פארי הדס

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

 

שם הקורס: הלחנה נתמכת טכנולוגיה

שם הקורס באנגלית: Computer Aided Composition

 

סמסטר ב' , תשע"ח

שיעור-תרגול, 4 ש"ס

 

שם המרצה: הדס פארי

טל': 0542611343

דוא"ל: hadas.peery@gmail.com

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

תיאור הקורס

הקורס מקנה בסיס להלחנת מוזיקה אלקטרו-אקוסטית עם דגש על מוזיקה אינטראקטיבית המשלבת בין מבצעים ואלקטרוניקה חיה. ההוראה מתמקדת בשימוש בתוכנה Max/MSP המאפשרת עיבוד צלילם בזמן אמת וכן יצירת ממשקים המחברים בין נגנים ואלקטרוניקה. תוכנות נוספות ילומדו במידת הצורך. בנוסף, הקורס עוסק בהיבטים האסתטיים, התכניים והפרקטיים של הלחנת יצירה אינטראקטיבית, החל מרעיונות ראשוניים וכלה במימוש היצירה.

לצד תרגילים שיינתנו במהלך השנה, התלמידים יתבקשו להלחין יצירה קצרה לכלי/ם או קול/ות ואלקטרוניקה בהנחיית המרצה ובתיאום עם המורה לקומפוזיציה. חלק ניכר מסמסטר ב' יוקדש לעבודות התלמידים ולעבודה בקבוצות קטנות (התלמידים יבחרו את נושאי העבודה בקבוצה בתיאום מראש עם המרצה).

 

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה בשיעורים, הגשת תרגילים, עבודה סמסטריאלית/עבודת גמר.

 

 

מרכיבי הציון הסופי

 

50% עבודה סמסטריאלית/עבודת גמר

50% הגשת תרגילים והשתתפות פעילה בשיעור

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

כללי

 

יסודות הפקת הצליל הדיגיטלית

היבטים אסתטיים של מוזיקה אינטראקטיבית

היבטים פרקטיים של ביצוע יצירה בשילוב אלקטרוניקה

סיבתיות וחוסר סיבתיות בין המבצע/ת לאלקטרוניקה

שימוש בחלל

שימוש בקונטרולרים חיצוניים

 

שימוש בתוכנה Max/MSP

 

סינתזת צליל

עיבוד אותות דיגיטליים בזמן אמת

עיבוד קבצי קול בזמן אמת

עיבוד נגינה/שירה/דיבור בזמן אמת

שימוש בממשקי מידי

יצירת ממשקים אינטראקטיביים

יצירת קשר סיבתי בין נגינה/שירה לאלקטרוניקה

 

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

Puckette‪,‬ Miller‪.‬ The Theory and Technique of Electronic Music‪.‬ ‪(San Diego: World Scientific Publishing, 2007).‬

Roads, Curtis. The Computer Music Tutorial. (Boston: MIT Press,‬ 1996‪).‬

 

 

חומר עזר נוסף

 

Max‪/‬MSP Tutorials‪:‬

https://docs.cycling74.com/max6/dynamic/c74_docs.html

 

Peter Elsea Max‪/MSP Tutorials:‬

http://peterelsea.com/maxtutorials.html‬

Delicious Max Tutorials:‬

https://www.youtube.com/user/dude837

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת