חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ניתוח וכתיבה לפי מודלים א'
  Analysis and Composition A  
0843-1532-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1400-1600031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בעקרונות של סטרוקטורות וצורות במוזיקה של המחצית השנייה של המאה ה-18 לפי תורת המוזיקה של התקופה. את הבסיס לקורס מהווים כתבי שני תיאורטיקנים ומלחינים גרמניים של המאה ה-18 - ריפל  (Riepel) וקוך (Koch) . הקורס יחקה לימודי הלחנה של המאה ה-18  בדרך דומה מאד ללימודי הלחנה של מוצרט הצעיר. עבודות מוצרט התלמיד ומטלות שמוצרט המורה נתן לתלמידיו יהיו חלק של הקורס. בענייני הניתוח, הקורס עוקב גם אחרי מונחים ומושגים של המאה ה-18 ובאופן מקביל גם אחרי המושגים הרגילים בהוראת המוזיקה היום שהתפתחו במהלך המאה ה-19 . אחת המטרות של הקורס היא לפתח את הבנת ההבדל בין התפיסה "הפסקית" של המאה ה-18  לבין התפיסה "הספרותית" הרומנטית של המאה ה--19  השולטת עד היום. ההבחנה בין שתי התפיסות אמורה להוביל להערכה מחודשת של המוזיקה הקלאסית. כמו כן, השתחררות מתפיסות "ספרותיות" והפנמת העקרונות "הפסקיות" של המבנה המוזיקלי אמורה לספק למלחין מודרני אחד הכלים החשובים ביותר לבניית היצירה ללא קשר לסגנון מוזיקלי שלה.

Course description
The course will study the principles of the musical structure and form in the second half of the 18th century according to contemporary sources.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1532-01 ניתוח וכתיבה לפי מודלים א'
Analysis and Composition A
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ,בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה
 
 
 
שם הקורס: ניתוח וכתיבה לפי מודלים I
Analysis and composing in styles I
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר
טלפון 02-6792650 :
דואר אלקטרוני: bkleiner@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
 
תאור ומטרת הקורס
הקורס עוסק בעקרונות של סטרוקטורות וצורות במוזיקה של המחצית השנייה של המאה ה-18 לפי תורת המוזיקה של התקופה. את הבסיס לקורס מהווים כתבי שני תיאורטיקנים ומלחינים גרמניים של המאה ה-18 - ריפל (Riepel) וקוך (Koch) . הקורס יחקה לימודי הלחנה של המאה ה-18 בדרך דומה מאד ללימודי הלחנה של מוצרט הצעיר. עבודות מוצרט התלמיד ומטלות שמוצרט המורה נתן לתלמידיו יהיו חלק של הקורס. בענייני הניתוח, הקורס עוקב גם אחרי מונחים ומושגים של המאה ה-18 ובאופן מקביל גם אחרי המושגים הרגילים בהוראת המוזיקה היום שהתפתחו במהלך המאה ה-19 . אחת המטרות של הקורס היא לפתח את הבנת ההבדל בין התפיסה "הפסקית" של המאה ה-18 לבין התפיסה "הספרותית" הרומנטית של המאה ה--19 השולטת עד היום. ההבחנה בין שתי התפיסות אמורה להוביל להערכה מחודשת של המוזיקה הקלאסית. כמו כן, השתחררות מתפיסות "ספרותיות" והפנמת העקרונות "הפסקיות" של המבנה המוזיקלי אמורה לספק למלחין מודרני אחד הכלים החשובים ביותר לבניית היצירה ללא קשר לסגנון מוזיקלי שלה.
 
The course will study the principles of the musical structure and form in the second half of the 18th century according to contemporary sources.
 
דרישות הקורס
נוכחות, כתיבת תרגילים, מבחן
 
מרכיבי הציון הסופי
70% - בחינה מסכמת; 30% - הגשת תרגילים
 
מהות הבחינה
עבודת בית - חיבור עם ניתוח יצירה
 
נושאי הקורס )נתון לשינויים(
- משפטים ופסקאות
- אתנחים וקדנצות
- כתיבת מנואט כבסיס לימודי הלחנה במחצית השנייה של המאה ה-18
- מנואט בן 4 משפטים
- מנואט בן 5 משפטים כ"צורת הסונטה" בזעיר אנפין
- צורות גדולות (ה"סונטה") כהלחנה בפסקאות
- אריה: שילוב הטקסט ועקרונות צורתיים; רוטורנלו
- קונצ'רטו: היצירה המורכבת ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-18
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת