חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תורת הכלים
  Instrumentation  
0843-1523-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200017מבוכמן-מהטהשיעור ות מר שרון ישראל
סמ'  ב'1000-1200017מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הכרת כלי התזמורת על משפחותיה (יתקיימו הדגמות מעשיות) , הכרת צבעי הצליל המיוחדים במשפחות הכלים השונות (כלי מיתר, נשיפה מעץ, נשיפה ממתכת, כלי הקשה), המנעדים, המפתחות והטרנספוזיציות השונות. הסטודנט ילמד להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בדרכו לכתוב לכלים ולתזמורת. כל שעור יסתיים במטלה של כתיבת קטע קצר לכלי שנלמד .
Course description
Course goals:
      The student will learn to recognize the characteristics and sounds of the strings, the woodwinds, the brass and the percussion instruments.
      The student will learn how to use these characteristics when writing to these instruments and to the orchestra
       The student will learn basic combinations of different instruments.   
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1523-01 תורת הכלים
Instrumentation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר שרון ישראל

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: תורת הכלים
The study of instruments
שנתי, תשע"ז
שיעור-תרגול, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ישראל שרון
טל':052-2203604
דוא"ל: israelshar@gmail.com
 
שעת קבלה
בתאום מראש
 
 
דרישות הקורס
נוכחות והשתתפות מלאה , עמידה במטלות שיינתנו במהלך הקורס, והגשת עבודה בסוף השנה.
 
 
מטלת סוף קורס
תזמור של קטע קצר נתון להרכב של שניים מן הכלים שנלמדו.
 
 
מרכיבי הציון הסופי
הציון יקבע לפי השקלול הבא:
20% - נוכחות והשתתפות בשיעורים.
30% - הכנת מטלות.
50% - עבודה מסכמת.
 
פירוט עבודת הסיום מופיע בסעיף הקודם.
 
 
סילבוס
הכרת כלי התזמורת על משפחותיה (יתקיימו הדגמות מעשיות) , הכרת צבעי הצליל המיוחדים במשפחות הכלים השונות (כלי מיתר, נשיפה מעץ, נשיפה ממתכת, כלי הקשה), המנעדים, המפתחות והטרנספוזיציות השונות. הסטודנט ילמד להשתמש בכל האפיונים הנ"ל בדרכו לכתוב לכלים ולתזמורת. כל שעור יסתיים במטלה של כתיבת קטע קצר לכלי שנלמד .
 
 
Syllabus
 
Course goals:
1. The student will learn to recognize the characteristics and sounds of the strings, the woodwinds, the brass and the percussion instruments.
2. The student will learn how to use these characteristics when writing to these instruments and to the orchestra
3. The student will learn basic combinations of different instruments.
 
 
 
 
 
 
 
 
נושאי הקורס
1. הסטודנט ילמד להכיר כל משפחה ממשפחת כלי הנגינה.
2.הכרת מנעדי הכלים ומאפיינים טכניים בסיסיים.
3. הכרה של שילובים סטנדרטיים בין כלים שונים.
4. הכרת המפתחות והטרנספוזיציות השונות
 
 
ביבליוגרפיה וחומר עזר
Orchestration – Samuel Adler
 
Orchestration – Walter Piston
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת