חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
  Counterpoint - Palestrina Style (A)                                                                  
0843-1515-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1200-1400031מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.

Course description

A basic course in counterpoint. A study of both grammatical and stylistic aspects of 16thcentury two-voice polyphony, and their application in written exercises of various nature and scope. We shall also sing, play, and analyze in class relevant examples from the literature.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1515-01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
Counterpoint - Palestrina Style (A)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת