חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
  Counterpoint - Palestrina Style (A)  
0843-1515-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות מר יוהס דן
סמ'  ב'1200-1400031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.

Course description

A basic course in counterpoint. A study of both grammatical and stylistic aspects of 16thcentury two-voice polyphony, and their application in written exercises of various nature and scope. We shall also sing, play, and analyze in class relevant examples from the literature.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1515-01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
Counterpoint - Palestrina Style (A)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | מר יוהס דן

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I

Counterpoint in the style of Palestrina I

שנתי, תשע"ח

שו"ת, 4 ש"ס

                      

שם המרצה: דן יוהס

טל: 03-5354490

דוא"ל:    ensemble@netvision.net.il

 

שעת קבלה

בתיאום טלפוני מראש

 

תיאור כללי

קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה-16, ויישומם בתרגילי כתיבה שונים. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.

 

A basic course in counterpoint. A study of both grammatical and stylistic aspects of 16th century two-voice polyphony, and their application in written exercises of various nature and scope. We shall also sing, play, and analyze in class relevant examples from the literature.

 

מטרות הקורס

לימוד העקרונות הבסיסיים של ארגון קונטרפונקטי בשני קולות. היכרות של הניואנסים הספציפיים של הפוליפוניה הרנסנסית החיקויית. הקניית מיומנות בשמיעה וכתיבה של שני קוים מלודיים בו זמנית. השחזת מיומנות הכתיבה המלודית והתכנון הקומפוזיטורי.

 

מהלך הקורס (נושאים עיקריים)

קונסוננטים ודיסוננטים מלודים והרמונים, תרגילי "סוגים" פשוטים ב-2 קולות, 2 קווים של סוג חמישי ללא קנטוס פירמוס, מוטט בן 3 פראזות על בסיס נקודות חיקוי.  קונטרפונקט ב-3 קולות

 

דרישות הקורס וחובות

תרגילים בכתב להגשה משיעור לשיעור. בחנים מדי פעם.

 

מטלת סיום קורס

 עבודת סיום (פרויקט קומפוזיטורי – מוטט דו-קולי).

 

שקלול הציון

 תרגילים -  30%, פרויקט סיום -  70%.

 

מהות הבחינה 

בחינה רגילה של כתיבת סוגים ומוטטה לפי קנטוס פירמוס נתון

 

נושאי הקורס

 קונסוננטים ודיסוננטים מלודים והרמונים, תרגילי "סוגים" פשוטים ב-2 קולות, 2 קווים של סוג חמישי ללא קנטוס פירמוס, מוטט בן 3 פראזות על בסיס נקודות חיקוי.  קונטרפונקט ב-3 קולות

 

ביבליוגרפיה

 

Gauldin, Robert. Sixteenth Century Counterpoint. Waverland Press, Inc. 1985.

 

Jeppesen, Knud. Counterpoint: The Polyphonic Style of the Sixteenth Century. Prentice-Hall, 1939

 

Schubert, Peter. Modal Counterpoint, Renaissance Style. Oxford University Press, 1999.

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת