חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
  Counterpoint - Palestrina Style (A)  
0843-1515-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1000-1200031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.
Course description
A basic course in counterpoint. A study of both grammatical and stylistic aspects of 16thcentury two-voice polyphony, and their application in written exercises of various nature and scope. We shall also sing, play, and analyze in class relevant examples from the literature.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1515-01 קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה א'
Counterpoint - Palestrina Style (A)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: קונטרפונקט בסגנון פלסטרינה I
שנתי, תשע"ז
שו"ת, 4 ש"ס
                       
שם המרצה: ד“ר בוריס קליינר
דוא"ל:     bkleiner@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
בתיאום מראש
 
תיאור כללי
קורס בסיסי בקונטרפונקט שבמרכזו לימוד העקרונות הדקדוקיים והסגנוניים של הפוליפוניה הדו-קולית של המאה ה –16  ויישומם בתרגילי כתיבה. הקורס יכלול גם שירה, נגינה, וניתוח בכיתה של דוגמאות נבחרות מן הספרות הרלוונטית.
 
מטרות הקורס
הפנמת העקרונות הבסיסיים של ארגון קונטרפונקטי בשני קולות. היכרות של הפוליפוניה הרנסנסית החיקויית. הקניית מיומנות בשמיעה וכתיבה של שני קוים מלודיים בו זמנית. הבנת קדנצה ותכנון קומפוזיטורי.
 
דרישות הקורס וחובות
תרגילים בכתב להגשה משיעור לשיעור. בחנים מדי פעם.
 
מטלת סיום קורס
 עבודת סיום (הלחנה של מוטט דו-קולי על הטקסט הנתון).
 
 
 
 
 
שקלול הציון
 תרגילים -  30%
עבודת סיום -  70%.
 
נושאי הקורס
 1. יסודות: מערכת טונלית, מערכת קצבית, תיווי, מרווחים, טיפול בטקסט.
2. תורת מלודיה ומרקם: יסודות מלודיה, סוגי תנועה, דיני קפיצות, תוים עוברים, מליזמה, דיני קונטרפונקט, עיצוב קדנצה, קישוט.
3. תורת קומפוזיציה: מודוס, ניהול קולות, פיסוק, תחילות, פריסת קדנצות, הלחנה על קנטוס פירמוס ובלעדיו, תורת חיקוי, סוגות מוזיקליות.
 
ביבליוגרפיה
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת