חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אולפן הקלטות - הלכה למעשה
  Audio Recording Studio - a Practical Experience                                                      
0843-1513-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800013ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר אשל רפאל
סמ'  ב'1600-1800013ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס חובה לתלמידי שנה א' בקומפוזיציה; הקורס פתוח גם כקורס בחירה על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.

 

הקורס יעסוק בהכרת סביבת אולפן ההקלטות. הקורס יקנה ידע תיאורטי ומעשי הדרוש לשם עבודה באולפן. התלמידים ירכשו ניסיון מעשי בהקלטות באולפן ובאולמות הקונצרטים, בעיבוד ערוצי ההקלטה ובעריכתם באמצעות מחשב.

 

הקורס מכיל שני רכיבים:

           סמסטר א' - למידה עיונית ומעשית בתנאי אולפן/מעבדה.

            סמסטר ב' - התנסות שטח בהקלטות. הסטודנט ילווה הקלטות של קונצרטים במסגרת מפעל המנויים לצד המרצה. מועדי ההתנסות יקבעו על ידי המרצה בתחילת הקורס.

Course description

The course will focus on familiarizing the student with the recording studio. It will provide the theoretical and practical knowledge required to work in the studio.
Students will acquire practical experience at the studio and in the concert halls.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1513-01 אולפן הקלטות - הלכה למעשה
Audio Recording Studio - a Practical Experience
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר אשל רפאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת