חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב
  Fundamentals of Sound Theory and Computer Introduction                                               
0843-1507-01
אמנויות
סמ'  ב'1500-1700001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות גב' פארי הדס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מסביר את תופעת הצליל על היביטיו האקוסטיים, הפיסיקליים והמוזיקליים.

הקורס דן בתכונות האקוסטיות של גוון-הצליל בכלי הנגינה השונים, בקול-האנושי, בכלים אלקטרוניים וכד'.

נלמד על אקוסטיקה של חללים שונים (אולמות קונצרטים, חדרים, המרחב החופשי) והשפעתם על גוון-הצליל.

כמו-כן, הקורס עוסק בקשר הקיים בין התיאוריה האקוסטית לבין הטכנולוגיה ותוכנות-מחשב מוזיקליות.

בקורס יש שימוש במחשב לשם סימולציות בתוכנות, מצגות, קישורים רלוונטיים באינטרנט, ניתוחים

ספקטרליים וביצוע עבודת אודיו בסיסית.

 

Course description

The course deals with the acoustic, physical and musical aspects of sound. Throughout the course, acoustic characteristics of timbre – of acoustic and electronic instruments and the human voice – will be discussed. Furthermore, the properties of resonant spaces, such concert halls, rooms and open spaces will be taught, as well as their effects on sound. Throughout the course, students will link acoustic theory with digital technology through use of computer simulations, spectral analyses and basic computer audio manipulations.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1507-01 יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב
Fundamentals of Sound Theory and Computer Introduction
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | גב' פארי הדס

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאומנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס:  יסודות תורת הצליל ומבוא למחשב          

Fundamentals of Sound & Computer

 

 

סמסטר ב', תשע"ח

שיעור, 2 ש"ס

 

 

שם המרצה: הדס פארי

טל' 054-2611343 

דוא"ל: hadas.peery@gmail.com

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה ובחינה תיאורטית מסכמת, חובה לתלמידי קומפוזיציה וניצוח,

הקורס פתוח גם לתלמידי ביצוע על בסיס מקום פנוי ובאישור המרצה.

 

סילבוס

הקורס מסביר את תופעת הצליל על היביטיו האקוסטיים, הפיסיקליים והמוזיקליים.

הקורס דן בתכונות האקוסטיות של גוון-הצליל בכלי הנגינה השונים, בקול-האנושי, בכלים אלקטרוניים וכד'.

נלמד על אקוסטיקה של חללים שונים (אולמות קונצרטים, חדרים, המרחב החופשי) והשפעתם על גוון-הצליל.

כמו-כן, הקורס עוסק בקשר הקיים בין התיאוריה האקוסטית לבין הטכנולוגיה ותוכנות-מחשב מוזיקליות.

בקורס יש שימוש במחשב לשם סימולציות בתוכנות, מצגות, קישורים רלוונטיים באינטרנט, ניתוחים

ספקטרליים וביצוע עבודת אודיו בסיסית.

 

The course deals with the acoustic, physical and musical aspects of sound. Throughout the course, acoustic characteristics of timbre – of acoustic and electronic instruments and the human voice – will be discussed. Furthermore, the properties of resonant spaces, such concert halls, rooms and open spaces will be taught, as well as their effects on sound. Throughout the course, students will link acoustic theory with digital technology through use of computer simulations, spectral analyses and basic computer audio manipulations.

 

נושאי הקורס

 • מונחי יסוד בתורת הצליל
 • התאור הפיסיקלי של הצליל, אנרגיה קולית
 • מחזוריות, גובה, צלילים-עיליים
 • עוצמה
 • האוזן האנושית, פיסיקליות מול סוביקטיביות
 • ספקטרום צלילי, גוון צליל Timbre
 • אקוסטיקה של כלי-נגינה
 • אקוסטיקה של חללים, תהודה, הצליל במרחב
 • ייצוג-צליל ואמצעים טכנולוגים

 

 

מרכיבי הציון הסופי

40% - תרגילים שיינתנו במהלך השיעור

60% - בחינה תיאורטית מסכמת

 

ביבליוגרפיה וחומרי עזר

 

 

 • כהן דליה, אקוסטיקה ומוזיקה, הוצאת אקדמון, ירושלים, תש"ן.
 •  
 • נושאים רלוונטיים המצויים באתר האינטרנט של הקורס (Virtual TAU).

 

- F. Alton Everest & Ken C. Pohlmann, The Master Handbook of Acoustics, McGraw Hill,  New     York, 2009.

 

 • - Arthur H. Benade, The Fundamentals of Musical Acoustics, Oxford University Press, New York, 1976.            
 •  

- Helmholtz, Hermann von On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music, Longmans, Green and Co., London, 1875.

 

- Sadie, S., editor, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Macmillan, London, 1980.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת