חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  סולפג' ופיתוח שמיעה א'
  Solfege and Ear Training                                                                             
0843-1500-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1300013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רובינשטיין בת-שבע
סמ'  א'1200-1300013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1200-1300013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'1200-1300013מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית. הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות. הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.

Course description

The course will focus on the melodic and harmonic hearing in the frame of tonal and modal frames. The course develops the hearing of one to four voices textures through hearing, singing and recognizing chords built on triads and four voices. The above develops short and long term memory and sharpens the perception of music through the categorization of different classes. In addition, the course introduces the chords built of fourths and fifths and clusters of four and five notes.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1500-01 סולפג' ופיתוח שמיעה א'
Solfege and Ear Training
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רובינשטיין בת-שבע

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת