חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סולפג' ופיתוח שמיעה א'
  Solfege and Ear Training  
0843-1500-01
אמנויות
סמ'  א'0900-1000013 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רובינשטיין בת-שבע
סמ'  א'0900-1000013 בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'0900-1000013 בוכמן-מהטהשיעור ות
סמ'  ב'0900-1000013 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית. הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות. הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.
Course description
The course will focus on the melodic and harmonic hearing in the frame of tonal and modal frames. The course develops the hearing of one to four voices textures through hearing, singing and recognizing chords built on triads and four voices. The above develops short and long term memory and sharpens the perception of music through the categorization of different classes. In addition, the course introduces the chords built of fourths and fifths and clusters of four and five notes.
סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1500-01 סולפג' ופיתוח שמיעה א'
Solfege and Ear Training
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר רובינשטיין בת-שבע

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאומנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן מהטה
 
 סילבוס לקורס 0843-1500-01
פיתוח שמיעה וסולפג' למלחינים ומנצחים שנה א'
Ear Training for Composers and Conductors A
שנתי, תשע"ז
תרגיל, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר בת-שבע רובינשטיין
טלפון: 03-6407465
 
שעות קבלה
 בניין בית הספר למוזיקה, חדר 21, לפי תאום מראש
 
תאור הקורס
הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית.
הקורס מבסס את הזיכרון לגובה הצליל הבודד ובמסגרות טונאליות ומודאליות שונות ומפתח את הזיכרון השמיעתי קצר המועד ולטווח ארוך.
הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזיכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות.
הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים, עבודות בית ובחינות בכתב ובע"פ.
 
 
מטרת הקורס
 להרחיב את יכולת התפיסה השמיעתית-אנליטית של התלמיד במסגרות סגנוניות שונות (רנסאנס, בארוק וקלאסי). כל זאת נעשה ע"י שירה, נגינה, שמיעה וזיהוי המרכיבים השונים מבחינה מלודית, הרמונית וריתמית.
 
הנושאים העיקריים
 פיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית ויכולת שירה של כל האמור לעיל באמצעות הקשבה, זיהוי, ניתוח וביצוע של יצירות מופת מהספרות של תקופות הרנסאנס, הבארוק והקלאסיקה.
בסוף הקורס על התלמיד להוכיח את יכולתו השמיעתית ע"י הקשבה, זיהוי, ניתוח וביצוע שמיעתי וכלי של המרכיבים השונים: המלודיים, הרמוניים וצורניים וזאת במסגרת מבחן בכתב ובע"פ.
 
 
שקלול הציון הסופי
השתתפות בכיתה           25%
עבודת בית                    25%
מבחן בכתב ובע"פ          50%
 
בחינה
הבחינה מורכת משלושה חלקים:
  1. הכתבות חיות מהחומר הנלמד בכיתה
  2. הכתבות מיצירות מוקלטות
  3. מבחן בע"פ הכולל שירה
 
חומר עזר:
תקצירים
 
הקורס מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית במסגרת הטונאלית והמודאלית. הקורס מפתח את השמיעה ממרקם חד קולי ועד רב קולי (ארבעה קולות), בעזרת שמיעה, שירה וזיהוי של אקורדים טרציאליים בעלי שלושה עד ארבעה צלילים כאירוע בודד ובמסגרות של רצפים היוצרים משפטים מוזיקאליים מחד ורצפים המבססים ומפתחים את הזכרון לטווח הארוך, ומאידך מחדדים את תפיסת ההצללות השונות ויכולת מיונן לפי קטגוריות מגוונות במסגרות טונאליות וא-טונאליות שונות.
הקורס מציג ומבסס את האקורדים הקוארטיאליים והקוינטיאלים בעלי ארבעה צלילים וקלסטרים בני ארבעה וחמישה צלילים.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת