חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  כתיבה אקדמית הלכה למעשה (תאורטיקנים ומוזיקולוגיה)
  Academic Writing (Theory and Musicology Majors)                                                      
0843-1001-01
אמנויות
סמ'  א'1000-1200032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר בלושטיין מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לימוד כללי הכתיבה האקדמית והקניית המיומנויות הנדרשות לכתיבה אקדמית נכונה. במהלך הקורס יידרשו הסטודנטים לקרוא ולנתח מאמרים אקדמיים ולהתנסות בתהליך הכתיבה עצמו.

Course description

The course will prepare the students and will provide them with the basic principles and skills required for academic writing focusing on the rationale, structure and requirements needed for writing an academic paper. The studies combine critical reading of academic sources as well as writing parts of an academic paper. Issues such as defining and developing a research question, conducting a comprehensive study using written and electronic sources and developing academic writing skills will be addressed. The course is based on reading and analyzing academic papers as well as in-class and home practice.

סילבוס מפורט

אמנויות
0843-1001-01 כתיבה אקדמית הלכה למעשה (תאורטיקנים ומוזיקולוגיה)
Academic Writing (Theory and Musicology Majors)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר בלושטיין מרים

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת