חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  עיונים בפסנתר המושווה של י. ס. באך, ספר ראשון
  An Exploration of the Well-Tempered Klavier by J. S. Bach, First Book  
0842-5433-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600013 בוכמן-מהטהשיעור ות פרופ גורין אלכסנדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מוקדש לפסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון. במסגרת הקורס המשתתפים ינגנו את הפסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון על פסנתר. בהקשר לניתוח ונגינה של הפרלודים ופוגות מהאוסף תוקדש תשומת הלב לשאלות של כלי המקלדת של התקופה, ארטיקולציה, קישוטים ושאלות אחרות של פרקטיקת ביצוע.

 

Course description

The course will examine J.S. Bach’s Well-Tempered Clavier, Book I. In the frame of course participants will play the Well-Tempered Clavier, Book I on the piano. With regard to analysis and playing of the preludes and fugues from the collection special attention will be devoted to keyboard instruments of the period, articulation, embellishments and other questions of performance practice.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5433-01 עיונים בפסנתר המושווה של י. ס. באך, ספר ראשון
An Exploration of the Well-Tempered Klavier by J. S. Bach, First Book
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ גורין אלכסנדר

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: עיונים בפסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון.

Studies in J.S. Bach’s Well-Tempered Clavier, Book I.

 

סמסטריאלי, סמסטר א', תשע"ט, 2018-2019

שיעור-תרגיל, 2  ש"ס

 

שם המרצה: אלכסנדר גורין

דוא"ל: goral@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

בתיאום מראש

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות פעילה, נגינה, מבחן בעל פה ומבחן בהאזנה בסיום  הקורס.

כחלק המעשי של הקורס ובהתאם למספר המשתתפים המשתתף נדרש להכין ולנגן על הפסנתר מספר פרלודים ופוגות, אך לא פחות משניים, מתוך הפסנתר המושווה של י.ס. באך. אין חובה לנגן בעל פה.

 

דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור

הקורס מיועד לתלמידי פסנתר

 

מרכיבי הציון הסופי

בחינה בעל פה 35%

האזנה % 15

נגינה 35%  

השתתפות 15%

 

בחינה

בתחילת הקורס יינתן מדריך עם הסבר מפורט אודות הבחינה.

Expected Learning Outcomes

A participant/graduate of the course will be able to understand, explain, analyze and perform/interpret on piano preludes and fugues from J.S. Bach's Well-Tempered Clavier, Book I.

 

נושאי הקורס

כלי המקלדת של התקופה, פרקטיקת ביצוע, פרלודים ופוגות מתוך פסנתר המושווה של י.ס. באך, ספר ראשון.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת