חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום
  Analysis of Graduation Recital Repertoire  
0842-5430-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800031 בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר קליינר בוריס
סמ'  ב'1600-1800031 בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס חובה לתלמידי שנה ב' בתואר שני (במסלול ללא תזה). מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבנה ביצירות שינוגנו ברסיטלי הסיום ולהכין את הסטודנטים לבחינת גמר בע"פ בסוף שנת הלימודים.
במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני, התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת) , אטונאליות והקשרים חוץ-מוזיקאליים.
חובות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות בכתב
Course description
This course is obligatory for second year students towards their master's degree (track without thesis). The aim of the course is to understand more deeply the works that are to be performed at the final recitals and to prepare the students towards the oral examination at the end of the year.
The course will deal with an analytic study of the pieces and movements included in their repertory this year. General issues of historical background, style and genre will serve as a starting point to the analytic discussion, which will focus on form, rhythm, harmony, melody, motivic design, tonality, atonality and other relevant aspects of the selected pieces.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5430-01 אנליזה המבוססת על רפרטואר שינוגן ברסיטלי סיום
Analysis of Graduation Recital Repertoire
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קליינר בוריס

סילבוס מפורט/דף מידע
The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts, The Buchmann-Mehta School of Music
 
 
Course: Analysis of repertoire of the final recitals
Annual, 2016-2017
Lesson - Exercise, 4 semester hours
 
The course will be held in English
 
Dr. Boris Kleiner
Tel: 02-5671174
Email: bkleiner@post.tau.ac.il
 
Reception time
By appointment
 
 
Course description
This course is obligatory for second year students towards their master's degree (track without thesis). The aim of the course is to understand more deeply the works that are to be performed at the final recitals and to prepare the students towards the oral examination at the end of the year.
The course will deal with an analytic study of the pieces and movements included in their repertory this year. General issues of historical background, style and genre will serve as a starting point to the analytic discussion, which will focus on form, rhythm, harmony, melody, motivic design, tonality, atonality and other relevant aspects of the selected pieces.
 
Requirements
Regular attendance and submission of written assignments, active class participation
Final assignment
Written paper. The final analytic paper will be written on a chosen piece.
 
Grades
50% - final paper; 50% - active class participation and submission of written assignments
 
The final oral examination will be graded separately from the course
 
Bibliography
The sounds and scores of the pieces will serve as the course’s textbook.
Further bibliography will be given during the course.
The students are obliged to mail the list of the pieces by the first lesson.
 
 
Expected learning outcome
The course is supposed to enhance students’ understanding of musical structures and compositional means by which these structures are created and articulated.
 
 
 
 
הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
שם הקורס: אנליזה המבוססת על רפרטואר רסיטלי סיום
 
שנתי, תשע"ה
שו"ת, 4 ש"ס
 
הקורס יועבר בשפה האנגלית
 
שם המרצה: ד"ר בוריס קליינר
טלפון: 03-6407465
דוא"ל: bkleiner@post.tau.ac.il
 
שעת קבלה
לפי תאום מראש
 
 
תאור ומטרת הקורס
קורס חובה לתלמידי שנה ב' בתואר שני (במסלול ללא תזה). מטרת הקורס היא להעמיק את הידע וההבנה ביצירות שינוגנו ברסיטלי הסיום ולהכין את הסטודנטים לבחינת גמר בע"פ בסוף שנת הלימודים.
במסגרת הדיון בכל יצירה או פרק שנלמד, נעסוק גם בהיבטים אסתטיים, סגנוניים וז'אנריים כלליים, אך נתמקד בעיקר באנליזה, תוך שימוש בכלים וגישות אנליטיות המתאימים ליצירות ולפרקים הנלמדים. בין הסוגיות שיידונו: מבנה וצורה, ארגון ריתמי, מלודי והרמוני, התפתחות מוטיבית, טונאליות (מסורתית ומורחבת) , אטונאליות והקשרים חוץ-מוזיקאליים.
 
חובות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות בכתב
 
מטלת סוף קורס
עבודה בכתב בסוף השנה
 
מרכיבי הציון
50% - השתתפות פעילה בשיעורים והגשת מטלות בכתב, 50% - עבודה מסכמת.
 
ביבליוגרפיה
הפרטיטורות של היצירות הנלמדות ישמשו כ"טקסטבוק".
ביבליוגרפיה נוספת תינתן במהלך הקורס.
 
על הסטודנטים לשלוח במייל רשימה היצירות שתבוצענה ברסיטל הסיום עד השיעור הראשון.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת