חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים: ממיומנות לאומנות
  Advanced Ear Training and Solfege for Performers: from Proficiency to Artistry  
0842-5400-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400002מבוכמן-מהטהתרגיל מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'1200-1400002מבוכמן-מהטהתרגיל
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בפיתוח מתקדם של אקורדים טרציאליים, קורטיאליים, קלסתרים, קוינטיאליים, במהלכים הרמוניים עם דומיננטות שניוניות ואקורדים גיאוגרפיים במודולציות דיאטוניות, כרומטיות ואינהרמוניות, תוך קישורם לספרות המוזיקלית לסגנונותיה- מאות 15-20.
חידוד והעמקת השמיעה הפנימית, תוך תיקוני טעויות לטקסטים מוזיקליים המנוגנים בפסנתר ובכלי תזמורת, תוך תשומת לב לניתוח של מרכיבים מוזיקליים ביצועיים של דינמיקה, אגוגיקה, ארטיקולציה ועוד.
שירת קטעים טונליים, דיאטוניים וכרומטיים במפתחות סול, פה, דו ושירת קטעים א-טונליים (כולל יצירות מהספרות המוזיקלית), חד קוליים, דו-קוליים ו-4 קולות.
הכתבות מלודיות והרמוניות עד 4 קולות.
פיתוח מיומנות הקצב בניצוח והקשה של תבניות קצב (כולל פענוח קטעי יצירות) במשקלים פשוטים ומורכבים.
Course description
This course will train and develop hearing i.e. ear training, as per all the parameters taught in the previous courses while paying emphasis to their connections to music literature in its various styles and periods (15th to 20th Century)
First, there will be a thorough revision on the identification of 7th chords (Septachords), in closed and open positions, 9th chords (Nonachords) and their inversions , 4th chords, 5th chords, secondary dominants , Neapolitan chords and geographic chords: Italian , French and German.
The course will deal with Modulations: Diatonic, Chromatic and enharmonic
We will also cover inner ear training by reading of musical scores
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-5400-01 פיתוח שמיעה וסולפג' מתקדם למבצעים: ממיומנות לאומנות
Advanced Ear Training and Solfege for Performers: from Proficiency to Artistry
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

סילבוס מפורט/דף מידע
הפקולטה לאמנויות, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן- מהטה
 
 
שם הקורס:
פיתוח שמיעה וסולפז'- מתקדם למבצעים: ממיומנות לאומנות.
Advanced Ear training and Solfege for performers: From proficiency to artistry
 
שנתי, תשע"ז
תרגיל, 4 ש"ס
 
שם המרצה:
מר עדי רוזנקרנץ
טל: 03-7313706
דוא"ל: adirosenkranz293@gmail.com
 
שעות קבלה
ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי – ימי ה' בין 11-12
 
דרישות קדם
הקורס מיועד לתלמידי שנים ג', ד' ותואר שני שהשתתפו ועמדו בהצלחה בקורסים "פיתוח שמיעה וסולפז' א' ו-ב'".
הקורס יועבר בעברית ובאנגלית
 
תיאור הקורס (קורס בעברית ובאנגלית ביחד)
הקורס מתרגל ומפתח בשמיעה את הפרמטרים שנלמדו בקורסים הקודמים (א' +ב') תוך הדגשת הקשר בינם לבין הספרות המוזיקלית לתקופותיה ולסגנונותיה.
ראשית, תעשה חזרה מקיפה על זיהוי ספטקורדים והיפוכיהם במצבים סגורים ופתוחים, אקורדים קורטיאליים, קוינטיאליים, קלסתרים, נונאקורדים, דומיננטות שניוניות, אקורדים נפוליטניים ואקורדים "גיאוגרפיים"- איטלקי, צרפתי, גרמני. הקורס יעסוק בסטיות מודולטוריות לעומת מודולציות דיאטוניות, כרומטיות ואינהרמוניות.
חידוד השמיעה הפנימית בקריאת טקסט מוזיקלי.
בשירה: שירת קטעים מורכבים מספרי "סולפז' דה סולפז'" במפתחות סול, פה ודו. שירת קטעים מן הספרות המוזיקלית לסגנונותיה, כולל שירת קטעים ותרגילים א-טונליים. שירת קטעים טונליים בטרנספוזיציות, כולל שירת קטעים של כלים טרנספוזיציוניים כמו קלרינט, קרן יער וכו'. השירה תכלול גם שירת קטעים דו-קוליים וב-4 קולות (כולל כורלים של באך ועוד).
בכתיבה: 1. כתיבת הכתבות חד קוליות, דו קוליות ו-4 קולות, כולל קטעי ספרות מוזיקלית. הכתבות של קטעים המנוגנים בכלים תזמורתיים ו/או זמרה (לידר, אופרה). הכתבת דואטים, טרצטים וקוורטטים למס' כלים.
2. ניתוח הקטע המושמע מבחינת קדנצות, תזמור ודקויות ביצועיות הקשורות לדינמיקה, אגוגיקה וארטיקולציה.
3. תיקוני טקסטים שגויים מבחינת הצלילים, הריתמוס, התזמור ודקויות הביצוע הנ"ל.
4. הכתבה ריתמית.
בניצוח והקשה: פענוח בניצוח והקשה של תבניות ריתמיות במשקלים פשוטים ומורכבים, כולל קטעים מיצירות מהספרות המוזיקלית.
 
דרישות הקורס
נוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים, מבדקים ובחינות בכתב ובע"פ והגשת תרגילים עפ"י הנדרש.
 
דרישות סיום הקורס
א. בחינה בכתב של החומר הנלמד בשנה"ל, כולל הכתבות מלודיות והרמוניות.
ב. הגשת הכתבות עפ"י הנדרש.
ג. בחינה בע"פ של החומר הנלמד בשנה"ל, שירה מהדף ושירת קטעים נתונים מהספרות המוסיקלית שניתנו להכנה בבית.
ד. פענוח בהקשה וניצוח של קטעים ריתמיים במשקלים פשוטים ומורכבים.
 
 
 
 
 
שקלול ציון הגמר
• השתתפות פעילה בשיעורים- 20%
• ציוני מבדקים ובחינות הנערכים במהלך השנה, כולל הגשת תרגילים- 20%
• ציון בחינת סוף השנה בכתב- 30%
• ציון בחינת סוף השנה בע"פ- 30%
 
סילבוס
הקורס עוסק בפיתוח מתקדם של אקורדים טרציאליים, קורטיאליים, קלסתרים, קוינטיאליים, במהלכים הרמוניים עם דומיננטות שניוניות ואקורדים גיאוגרפיים במודולציות דיאטוניות, כרומטיות ואינהרמוניות, תוך קישורם לספרות המוזיקלית לסגנונותיה- מאות 15-20.
חידוד והעמקת השמיעה הפנימית, תוך תיקוני טעויות לטקסטים מוזיקליים המנוגנים בפסנתר ובכלי תזמורת, תוך תשומת לב לניתוח של מרכיבים מוזיקליים ביצועיים של דינמיקה, אגוגיקה, ארטיקולציה ועוד.
שירת קטעים טונליים, דיאטוניים וכרומטיים במפתחות סול, פה, דו ושירת קטעים א-טונליים (כולל יצירות מהספרות המוזיקלית), חד קוליים, דו-קוליים ו-4 קולות.
הכתבות מלודיות והרמוניות עד 4 קולות.
פיתוח מיומנות הקצב בניצוח והקשה של תבניות קצב (כולל פענוח קטעי יצירות) במשקלים פשוטים ומורכבים.
 
Faculty of Arts, The Buchmann- Mehta School of Music
Name of Course:
Advanced Ear Training and Solfège for Performers: From Proficiency to Artistry
Annual Course: 2016 - 2017
Training, 4 Semesterial Hours
Lecturer
Mr. Adi Rozenkrantz
Tel: 03-7313706
Email: adirozenkranz293@gmail.com
 
Consultation Hours
Thursdays 11 – 12
 
Pre-requisites
This course is intended for performance students in their 3rd and 4th years studying towards their B.Mus. degree, students studying towards their M.Mus. degree as well as students that have passed in the previous courses: Ear Training and Solfège A & B
The course will be taught in Hebrew and English
 
Course Description
This course will train and develop hearing i.e. ear training, as per all the parameters taught in the previous courses while paying emphasis to their connections to music literature in its various styles and periods (15th to 20th Century)
First, there will be a thorough revision on the identification of 7th chords (Septachords), in closed and open positions, 9th chords (Nonachords) and their inversions , 4th chords, 5th chords, secondary dominants , Neapolitan chords and geographic chords: Italian , French and German.
The course will deal with Modulations: Diatonic, Chromatic and enharmonic
We will also cover inner ear training by reading of musical scores
 
Singing:
We will sing more complicated exercises in G, C and F clefs from “Solfège des Solfèges”
Singing pieces from music scores with accompaniment and some a-tonal exercises and pieces
Singing tonal pieces in transpositions i.e. pieces for clarinet, horn, etc.
Singing in pieces in 4 parts e.g. Bach chorales among others
 
Writing:
1) Dictations for 1 – 4 parts played on Piano, orchestral instruments, singing with accompaniment (Lieder and Opera) and ensembles
2) Analysis of played pieces paying close attention to cadences, orchestrations and a number of musical elements: dynamics, agogics and articulation
3) Correction of music scores for piano , singing and orchestral instrumentation containing intentional errors, while paying close attention to the afore mentioned elements
4) Rhythmical dictation
 
Conducting and tapping out:
Rhythmical patterns in simple and complex meters
 
Course requirements:
Compulsory attendance and student participation, random tests, written and oral examinations, and writing exercises(dictations) from time to time , which will include music literature
 
Final Requirements of the Course:
1) Written examination
2) Oral examination – singing
3) Conducting and tapping out rhythmical exercises
4) Written exercises
 
Grades
 
20% - Class attendance and student participation
20% - tests and exercises during the academic year
30% - Final written examination
30% - Final Oral examination
 
 
Bibliography
1. Solfege des Solfege/ Lemoine 2B, 2C, 3A, 3F.
2. Etude die Rythme/ Dandelot 1-5
3. Melodia- Sight singing/ Samuel Cole, Leo Leuris.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת