חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  אוליביה מסיאן , המוזיקה והאדם
  Olivier Messiaen - the Music, the Man  
0842-4540-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800013 בוכמן-מהטהשיעור פרופ סדאי יצחק
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס היא לקרב את התלמידים להבנת המוזיקה של אוליביה מסייאן על-ידי גישה אנליטית הרמנויטית ופורמלית.

יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים:

 

 – מיסטיציזם ופורמליזם במוזיקה של מסייאן

– מודליות, דודקפוניזם, וסריאליזם מלא

– הקונספציה של מסייאן ביחס למימד הזמן והריתמוס

–  המוטיב האפוקליפטי

– מתח ו"סתירות" בעולמו הנפשי של מסייאן.

Course description

This course is designed to familiarize the students with the music of Olivier Messiaen through a formal and hermeneutic analytical approach.

issues like the following will be explicated and discussed:

 

– mysticism and formalism in Messian's music.

– modality, dodecaphonism, and total serialism

– Messiaen's conception of time and rhythm

– the apocalyptic motif

– tension and "contradictions" in the mental world of Messiaen.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4540-01 אוליביה מסיאן , המוזיקה והאדם
Olivier Messiaen - the Music, the Man
שנה"ל תשע"ח | סמ'  א' | פרופ סדאי יצחק

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע''ש יולנדה ודוד כץ, בית הספר למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: אוליביה מסייאן, המוזיקה והאדם

שם הקורס באנגלית:

Olivier Messiaen - the music, the man

 

סמסטר א', תשע"ח

מהות ההוראה: שיעור, 2 ש"ס

 

שם המרצה: פרופ' יצחק סדאי

טל': 0545 390500

דוא"ל: ysad@post.tau.ac.il    

 

שעת קבלה

בתאום מראש

 

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא לקרב את התלמידים להבנת המוזיקה של אוליביה מסייאן על-ידי גישה אנליטית הרמנויטית ופורמלית.

יידונו, בין היתר, הנושאים הבאים:

 

 – מיסטיציזם ופורמליזם במוזיקה של מסייאן

– מודליות, דודקפוניזם, וסריאליזם מלא

– הקונספציה של מסייאן ביחס למימד הזמן והריתמוס

–  המוטיב האפוקליפטי

– מתח ו"סתירות" בעולמו הנפשי של מסייאן.

Syllabus

This course is designed to familiarize the students with the music of Olivier Messiaen through a formal and hermeneutic analytical approach.

issues like the following will be explicated and discussed:

 

– mysticism and formalism in Messian's music.

– modality, dodecaphonism, and total serialism

– Messiaen's conception of time and rhythm

– the apocalyptic motif

– tension and "contradictions" in the mental world of Messiaen.

 

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה בכל השיעורים.

 

תנאי קבלה לשיעור

הקורס מיועד לתלמידי תואר שני ותלמידי תואר ראשון (שנים ג', ד').

 

 

דרישות קדם

שליטה בחומר הכלול בקורסים התאורטיים של המגמה לביצוע.

 

מרכיבי הציון הסופי

70% - בחינה מסכמת

30% - השתתפות פעילה בכיתה

 

בחינה בע"פ

שאלות תיאורטיות-אנליטיות ואיכותיות

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1