חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  אנליזה הרמנויטית, אינטרפרטציה וביצוע
  Hermeneutic Analysis, Interpretation and Performance                                                 
0842-4451-01
אמנויות
סמ'  א'1600-1800017ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות פרופ סדאי יצחק
סמ'  ב'1600-1800017ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
סילבוס מקוצר
היחשפות לאופקים רעיוניים חדשים הקשורים לאמנות הביצוע.
הקניית ידע (תאורטי ואמפירי) בנוגע לאינטרפרטציה והקניית כלים אנליטיים בנוגע לביצוע.
פיתוח רגישות שמיעתית ויכולת השוואתית-ביקורתית ביחס לביצועים שונים של יצירה מוסיקלית נתונה.
Course description
This course is designed to familiarize the students with a variety of new concepts and ideas relating to music interpretation, to provide a theoretical and empirical knowledge pertaining to music performance, and to develop a comparative-critical approach to various performances of a given work.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4451-01 אנליזה הרמנויטית, אינטרפרטציה וביצוע
Hermeneutic Analysis, Interpretation and Performance
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ סדאי יצחק

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת