חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הרמוניה למלחינים ד'
  Harmony for Composers (D)                                                                            
0842-4407-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות מר סרוסי ראובן
סמ'  ב'1200-1400032מוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בסגנונות הרמוניים טונליים מאוחרים ובתופעות כמו מערכות הרמוניות פוסט טונליות (סקריאבין, דביסי, ברטוק), א-טונליות חפשית, דודקפוניה, תורות כגון אלה המוצגות אצל הינדמית או אצל מסיאן, ואחרות  כפי שבאו לידי ביטוי בחצי הראשון של המאה ה-20 .
בהמשך הקורס יעסוק בגישות שולטות בחצי השני של המאה ה-XX ובמאה ה- XXI כגון סריאליזם טוטאלי, מיקרופוליפוניה (ליגטי), אליאטוריקה נשלטת (לוטוסלבסקי), ספקטראליזם, ועיון בגישות הקומפוזיטוריות של קסנקיס (סטוכסטיקה, תורת המסננות) ולאכנמן (טיפולוגיה של צליל ועוד).
מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הזו, אמצעיה החדשים וקשריה הרחבים עם התפיסה הטונאלית הרחבה על מנת שיוכלו להתמודד עם ניתוח, הבנת תהליכים קומפוזיטוריים הנשענים עליה וכתיבה לפי מודלים סגנוניים קשורים. כמו כן מיועד הקורס להביא את התלמיד למצב שבו יוכל לממש מן הנלמד בו בהבנת תהליכי עומק ביצירות מן הרפרטואר ביצירותיו הוא.
Course description
The course is intended for Composition and Conducting students.
It starts from the study of the crisis in the tonal and harmonic field in the turn from the XIX to XXth Century, exemplified by the propositions of different important composers (Scriabin, Debussy, Stravinsky, etc.) The course will survey, analyze and practice with specially deviced small compositional exercises, the evolution of Harmonic Theories till our days (including Serialism, Xenakis, Ligeti, Spectralism, etc.). The concept of Harmony is thus amplified to include every general theorization of musical elements, based on a coherent esthetical proposition.
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4407-01 הרמוניה למלחינים ד'
Harmony for Composers (D)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | מר סרוסי ראובן

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת