חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
  Chamber Music and Ensembles (D)  
0842-4300-01
אמנויות
סמ'  א' שיעור פרופ ארז ארנון
סמ'  ב' שיעור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין   8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

Course description

The course is aimed to develop the skills needed for chamber music playing (the ensembles can vary from trio to nonets (in special cases, duets will be acceptable). Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4300-01 מוסיקה קאמרית ואנסמבלים
Chamber Music and Ensembles (D)
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | פרופ ארז ארנון

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: מוזיקה קאמרית ואנסמבלים

Chamber music and ensembles

שנתי, תשע"ח

סדנה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ארנון ארז

טל': 0545354554

דוא"ל: arno@post.tau.ac.il

 

שעת קבלה

יום שלישי בשעה 12:00-13:00

לפי תאום טלפוני מראש.

 

מתאמת המחלקה

אנדי פלדבאו, חדר 6

דוא"ל: interprog@tauex.tau.ac.il

 

דרישות הקורס

הכנת יצירה רב פרקית מלאה. כל הרכב נדרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לקראת סמסטר ב' יערך מבחן על שני פרקים מתוך היצירה. רק הרכבים אשר קיבלו לפחות 4 שיעורים עם מנחה בתאריכים שונים יורשו להשתתף במבחן.

 

מטלת סיום הקורס הינה ביצוע של יצירה רב פרקית מלאה מן הרפרטואר באחת משלושת האפשרויות הבאות:

1. בקונצרט פומבי מטעם ביה"ס,

2. בתחרות נגינה למוזיקה קאמרית של ביה"ס או

3. בבחינת סיום שנתית.

 

רק הרכבים אשר קיבלו 8-14 מפגשים עם מנחה במהלך השנה בתאריכים שונים יורשו להשתתף במטלת סיום הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי

הציון יחושב באופן הבא:

30% מהציון עבור מבחן אמצע שנה.

70% מהציון יינתן ע"י מנחה ההרכב עבור עבודה שנתית והשתתפות בקונצרט סוף שנה או השתתפות בתחרות הקאמרית. הציון יינתן ע"י צוות הבוחנים במקרה של מבחן.

 

בחינה

 

בחינה במוזיקה קאמרית תיערך להרכבים אשר לא השתתפו בקונצרט בביה"ס או לחילופין בתחרות במוזיקה קאמרית. ההרכב יבחן בנגינת היצירה עליה עבדו במהלך השנה. היצירה צריכה להיות מוכנה בשלמותה על כל פרקיה.

 

 

סילבוס

הקורס מפתח את מיומנויות הנגינה בקבוצות קאמריות (שלישייה עד תשיעייה ובמקרים מיוחדים גם דואטים). כל קבוצה תעבוד בהנחיית מדריך חבר סגל ותידרש לקיים חזרות אינטנסיביות בין השעורים המונחים. לרשות כל הרכב יעמדו בין 8 ל- 14 שעורים עם המדריך, אשר יתואמו איתו ישירות.

 

Syllabus

The course is aimed to develop the skills needed for chamber music playing (the ensembles can vary from trio to nonets (in special cases, duets will be acceptable). Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor.

Chamber music

Prof. Arnon Erez, different teachers

 

054-5354554, arno@post.tau.ac.il

 

Annual, 2017-2018

 

Workshop: 2 Credits

 

Course description

The BMSM operates some 50 chamber ensembles every academic year. These ensembles are comprised of a vast spectrum of combinations, from a trio to a nonet. Every performance student in the piano and string track is required to be engaged in intensive chamber music activity throughout the full duration of their studies. The course is aimed to develop the skills needed for chamber music playing (the ensembles can vary from trio to nonets (in special cases, duets will be acceptable). Each ensemble will be individually coached by a member of staff and will be required to conduct intensive rehearsals between lessons. Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor.

 

Course requirements

Full attendance and active participation in coaching sessions; study and performance of a full chamber work.

Each group will have between 8 to 14 lessons with the instructor and additional independent rehearsals according to needs.

 

 

Expected learning outcomes

The students will acquire extensive skills in ensemble playing in a progressive four-year course. The students will increase and expand their ability for active listening, and develop introspective and interpretative tools.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת