חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבחן בהאזנה ד'
  Identification of Musical Works d - Test                                                             
0842-4015-01
אמנויות
סמ'  א'בחינה מר רוזנקרנץ עדי
סמ'  ב'בחינה
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר

קווים מנחים למבחני ההאזנה
1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.
2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:
א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:
1. סגנון/תקופה;
2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;
3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;
4. הרכב כלי/קולי מדויק;
5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;
6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.
ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).
3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

Course description

Guidelines to listening examinations
1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

2. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

1. Style/period;
2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;
3. Genre and significance of the work to the genre;
4. Precise instrumentation or ensemble;
5. In vocal works: text contents and meaning;
6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.


B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

1. Composer;
2. Name of the composition and genre;
3. Movement;
4. Opus number or otherwise;
5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

3. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-4015-01 מבחן בהאזנה ד'
Identification of Musical Works d - Test
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | מר רוזנקרנץ עדי

666סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש דוד ויולנדה כץ, ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס:  מבחן האזנה שנה ד'

Listening examination 4th year

שנתי, תשע"ח – 2018-2019

מבחן

 

שם הבוחן: עדי רוזנקרנץ   Adi Rosenkrantz

טל': 03-7313706 Tel:

 

שעת קבלה

ע"פ המפורט שעות קבלה של היועץ האקדמי.

 

ציון הבחינה ישתקלל  עם שאר הציונים.

רשימת היצירות מופיעה בסוף הסילבוס

 

 

קווים מנחים למבחני ההאזנה

1. מספר מבחנים: יתקיימו ארבעה מבחנים בלבד – אחד בכל שנה משנות התואר. תלמידי המגמה למוזיקולוגיה יחויבו בשלושה מתוך ארבעת המבחנים הללו –שנים ב', ג' ו-ד'.

2. מהות ומבנה המבחנים: המבחנים יתחלקו לשני חלקים:

א. קטעים קצרים (מתוך אנתולוגית נורטון) אותם יש להכיר בדיוק מרובה ולגביהם יש לפרט במבחן נתוני רקע כלליים. בשני כרכי האנתולוגיה מופיעים ביחס לכל אחת מהדוגמאות נתונים היסטוריים, סגנוניים ואנליטיים. לצורך פירוט במבחן יש לדעת לגבי כל אחד מהקטעים:

1. סגנון/תקופה;

2. נסיבות הלחנה/ידע כללי על המלחין;

3. ז'אנר וייחודה של היצירה במסגרת הז'אנר;

4. הרכב כלי/קולי מדויק;

5. ביצירות ווקאליות: תוכן הטקסט ומשמעותו;

6. אלמנטים צורניים, מרקמיים רתמיים וגו' בולטים ביצירה, אופן הטיפול בטקסט ביצירות ווקאליות.

ב. יצירות שלמות אותן יש לזהות ע"פ הפרמטרים הבסיסיים שהיו מקובלים במבחנים עד כה: 1. מלחין 2. שם היצירה וז'אנר 3. פרק ביצירה 4. מספר אופוס (קכל/אופוס וכיוב') 5. סגנון (קלאסי, רומנטי, ברוק וכו') ותקופה (מאות היסטוריות).

3. כל החומרים הנחוצים להתכוננות לבחינות ההאזנה מצויים כבר כעת בספרית ביה"ס למוזיקה בתפזורת (ספרים ותווים). במרוצת השבועות הקרובים ייפתח אתר מודל למבחני ההאזנה השונים ועליו יועלו סריקות של הדוגמאות מאנתולוגיית נורטון (הקטעים הקצרים לזיהוי ולתיאור מילולי). כמו כן, הרשימות תועלנה לאתר ביה"ס.

 

 

 

 

The grades of these exams will be calculated into the average together with other courses.

 

Guidelines to listening examinations

  1. Number of annual exams – the school will hold one annual exam (a total of four exams towards a bachelor's degree).

 

  1. Nature of the exams – the exams will be divided into two parts:

 

 A. short pieces (from the Norton Anthology). These pieces should be studied with exact    precision where general background features will be requested. Historical, stylistic and analytic features can be found in the two volumes of the Anthology. Hereinafter are the required details to be provided by the student for each work in the examination:

 

1. Style/period;

2. General knowledge of composer/ circumstances of the composition;

3. Genre and significance of the work to the genre;

4. Precise instrumentation or ensemble;

5. In vocal works: text contents and meaning;

6. Outstanding structural, textural and rhythmic or other elements, compositional treatment of the text in vocal works.

 

 

 B. Whole works that must be identified by the same parameters that were customary until now:

 

  1. Composer;
  2. Name of the composition and genre;
  3. Movement;
  4. Opus number or otherwise;
  5. Style (classical, romantic, Baroque etc.)

 

  1. All materials necessary for preparation for the exams are available at the School of Music library (books and scores). During the next few weeks a moodle website will be opened for the listening exams in which the material will be made available. Likewise the lists will be posted on the school's website.

 

 

 

 

 

בחינות האזנה - שנה ד' - יצירות קצרות, או קטעי יצירות הלקוחות מתוך נורטון / אנתולוגיה של המוסיקה המערבית - מהדורה מס' 3

 

 

 

 

 

 

 

Listening examination - 4th year - short pieces taken from Norton / Anthology of Western Music 3rd edition

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work (selections)

Norton Example No.

1

Victoria

O Magnum Mysterium
a) Motet O Magnum Mysterium
b) Mass O Magnum Mysterium: Kyrie

50

2

Froberger

Lamantation faite sur la mort tres douloureuse de sa Majésté Imperiale Ferdinand le 3ème et se joue lentement avec discretion

67

3

Corelli

Trio Sonata op. 3 no. 2

77

4

John Field

Nocturne in A major no. 8

111

5

Chopin

Nocturne in E-flat major op. 9/2

112

6

Bellini

Norma, act  1, Scene 4: "Casta diva"

121

7

Verdi

Il Trovatore, Act 4, Scene 1 no. 12 - Scene-Aria-Miserere

122

8

Wagner

Tristan und Isolde, Act 1, Scene 5 (excerpt)

124

9

Mahler

Kindertotenlieder, no. 1: "Nun will die sonn' so hell aufgehen"

126

10

Ravel

Le Tombeau de Couperin - Menuet

132

11

Gubaidulina

Rejoice! Sonata for Violin and Violoncello - (5th mvt)

134

12

Hindemith

Mathis der Maler: Sechstes Bild (6th Scene)

136

13

Stravinsky

Le sacre du Printemps: Danse des adolescentes

137

14

Schoenberg

Variationen für Orchester, op. 31
a) Theme
b) Variation VI

139

15

Berg

Wozzeck, Act III, Scene 3

140

16

Shostakovich

Lady Mackbéth of the Mtsensk District, op. 29, Act IV, Scene 9 (excerpt)

135

 

 

 

שנה ד' - יצירות לזיהוי

 

 

 

 

 

 

 

4th year: List of music pieces for identification

 

 

 

 

 

no.

Composer

Work

Movements

1

G. Fauré

Requiem

(complete)

2

Mozart

Piano concerto no. 24 in C minor K 491

 

3

Shostakovich

Symphony no. 9 in E-flat major op. 70

 

4

Schubert

Symphony no. 9 in C major The Great

 

5

Mahler

Symphony no. 5 in C-sharp minor

 

6

W.A. Mozart

Die Zauberflöte

Overture
3. Aria (Tamino)
4. Aria (Queen of Night)
5. Quintet
17. Aria (Pamina)
20. Aria (Papageno)
21. Finale

7

Schumann

Violoncello Concerto in A minor op. 129

 

8

Debussy

7 Preludes

Book I:
5. Les collines d'Anacapri
6. Des pas sur la neige
8. La fille aux cheveux de lin
10. La cathédrale engloutie
12. Minstrels
Book II:
3. La puerta del Vino
12. Feux d'artifice

9

Brahms

String Sextet in B-flat major op. 18

 

10

Partós

Izkor for Viola and Orchestra (1946)

 

11

Manuel de Fallia

La Vida Breve

Act 2

12

Beethoven

Piano Sonata no. 31 op. 110 in A-flat major

 

13

Bartók

Contrasts for Clarinet, Violin and Piano

 

14

Poulenc

Trio for Oboe, Bassoon and Piano

 

15

Verdi

Requiem

Requiem
Dies irae
Libera me

16

Wagner

Tannhäuser

Overture

17

Stravinsky

Les Noces

 

18

Berg

Lulu Suite (1934)

(all 5 movements)

19

Ligeti

Atmospheres

 

20

Tchaikovsky

Eugene Onegin

Act 1, Scene 2 ("Letter Scene")
Act 2, Scene 2: Introduction and Aria (Lenski)
Act 3, Scene 1, Aria (Gremin)
Act 3, Scene 2 (Finale)

21

Verdi

Aida

Act 1

22

Mozart

Sinfonia Concertante for Violin and Viola in E-flat major K.364

 

23

Donizetti

Lucia di Lamermoor

Act 3

24

Handel

Messiah

1. Overture
2. "Comfort ye"
3. "Every valley"
9. "O thou that tellest"
10. "For behold"
11. "The people that walked"
20. "He shall feed his flock"
44. "Hallelujah!"

25

G. Bizet

Carmen

10. Segedille
12. Bohême
17. Duo (from beginning until and including Don Jose's aria)
20. Trio
22. Air (Micaëla)

26

Khachaturian

Piano Concerto (1936)

 

27

Schoenberg

Pelléas and Melisande op. 5

 

28

Glinka

Trio Pathetique for Clarinet, Bassoon (Violoncello) and Piano

 

29

K. Szymanowski

Stabat Mater 

1. Stała Matka bolejąca (Stabat mater dolorosa)

30

G. Mahler

Das Lied von der Erde

(complete)

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת