חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הרמוניה למלחינים ג'
  Harmony for Composers (C)                                                                            
0842-3407-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בנימין
סמ'  ב'1200-1400001ממוזיקה בוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).

Course description

A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and conducting in their 3rd year. In this course, students will acquire in-depth knowledge of elaborate tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” periods, with a special consideration of selected personal and national styles, as well as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as enharmonicism, chromatic mediants, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under examination (from miniatures to monumental concepts).

סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3407-01 הרמוניה למלחינים ג'
Harmony for Composers (C)
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בנימין

666סילבוס מפורט/דף מידע

ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה

 

שם הקורס: הרמוניה למלחינים ולמנצחים ג'

Harmony for composers III

 

שנתי, תשע"ט

שו"ת, 4 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר אורי רום

טלפון:    ---------

דואר אלקטרוני:  urom@post.tau.ac.il   

 

שעות קבלה

יום ה' 14-15, חדר 20.

 

      

 

 

לפי תאום מראש בדוא"ל

 

תאור הקורס  

קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית הכרומטית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד אימון מונחה בהרמוניה והרמוניה ליד המקלדת ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).

 

A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and conducting in their 3rd year. In this course, students will acquire in-depth knowledge of the increasingly chromatic tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” periods, with a special emphasis on selected personal and national styles, as well as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside practice in harmony and keyboard harmony in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as enharmonicism, chromatic mediants, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under examination (from miniatures to monumental concepts).

 


 

מועדי הקורס  

כ-6-7 שיעורים יתקיימו במועדים חלופיים (ימי ד' הרלבנטיים ב-10:00 או ב-16:00). מידע מדויק על כך יימסר בתחילת שנה"ל.

 

דרישות הקורס

נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה סדירה של תרגילים (9 בסמס"א ו-8 בסמס"ב) בכתיבה, ניתוח ונגינת הרמוניה ליד המקלדת, עמידה במבחן סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב, מבחן מעשי שנתי, עבודה סמסטריאלית ועבודת גמר שנתית.

 

דרישות קדם

השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס "הרמוניה ב'".

 

מרכיבי הציון הסופי

50% מבחנים ועבודה סמסטריאלית/עבודת גמר, 50% הגשת תרגילים שבועיים והשתתפות פעילה בכיתה. השתתפות פעילה תוגדר כיכולת של הסטודנט/ית להתייחס לשאלות המרצה במהלך השיעור באופן ענייני המצביע על קשב והיכרות עם תכני הקורס. בפרט תחשב להשתתפות פעילה מעורבות יזומה בשיעור באופן התורם לדיון ולעבודה הכיתתית בקורס – למשל הצגה של מטלות ועבודות בכיתה מעבר למתחייב מעצם הגדרת המטלה.

 

בחינה

המבחן הסמסטריאלי (מבחן כיתה) ומבחן הגמר (מבחן מעשי + מבחן בית) יכללו מטלות הירמון, כתיבה, ניתוח הרמוני והרמוניה ליד המקלדת.

 

נושאי הקורס (מבחר נתון לשינויים)

תמורה במעמד ההרמוניה במאה ה-19: ממדיום תחבירי לגרעין יצירתי וסמנטי, יחסים מדיאנטיים (דיאטוניים, חד- ודו-כרומטיים), מעגלי טרצות, הסולם האוקטטוני, רב-משמעות הרמונית ואנהרמוניה: מיוצא מן הכלל לנורמה, תורת הדואליזם של רימן והרחבותיה במאה ה-20, אקורדים עם אלטרציות כרומטיות, טרנספורמציות כרומטיות במוזיקה של המאה ה-19, ניאו-מודאליות, שילוב סגנונות עממיים ולאומיים, השלכות צורניות (כגון התפתחות האקספוזיציה בת שלושה מרכזים טונאליים, המיניאטורה ה"פתוחה" וכו'), כרומטיזציה טוטאלית והשלכותיה, חיבור וניתוח מהלכים ב"הרמוניות נודדות", אקורדים טרציאליים מורחבים והרמוניה "פארא-טונאלית", מודלים לניתוח ולכתיבה: הקטע הלירי הרומנטי לפסנתר (מזורקה/נוקטורן), הליד הרומנטי והפוסט-רומנטי.

 

רשימת ספרות

I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed.Yanetz, 1980).

S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 31995).

D. Kopp, Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002).

D. Harrison, Harmonic Function in Chromatic Music: A Renewed Dualist Theory and an Account of its Precedents (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

 

ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.

 

מטרות הלמידה

הסטודנטים יתבססו על ידע קודם בהרמוניה טונאלית על מנת להתמודד עם הרמוניה כרומטית מורכבת באופן אנליטי ויצירתי. הרפרטואר הרומנטי ישמש בסיס לחקירות מזוויות מבט אנליטיות שונות במטרה לרכוש ארגז כלים מגוון. בהמשך לקורסי ההרמוניה של שנים א' ו-ב' המתמקדים בתחביר הרמוני יציב בעיקרו, הקורס הנוכחי יישאף להציג את רבגוניותה של ההרמוניה הטונאלית המאוחרת כמקור לרב משמעות ולספקטרום צבעים לאומיים ואישיים המאפיינים את התקופה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת