חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הרמוניה למלחינים ג'
  Harmony for Composers (C)  
0842-3407-01
אמנויות
סמ'  א'1200-1400001מבוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בנימין
סמ'  ב'1200-1400001מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).
Course description
A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and conducting in their 3rd year. In this course, students will acquire in-depth knowledge of elaborate tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” periods, with a special consideration of selected personal and national styles, as well as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as enharmonicism, chromatic mediants, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under examination (from miniatures to monumental concepts).
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3407-01 הרמוניה למלחינים ג'
Harmony for Composers (C)
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בנימין

סילבוס מפורט/דף מידע
ביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן-מהטה
 
 
שם הקורס: הרמוניה למלחינים ולמנצחים ג'
Harmony for composers III
 
שנתי, תשע"ז
שו"ת, 4 ש"ס
 
שם המרצה: ד"ר אורי רום
טלפון: --------- דואר אלקטרוני: urom@post.tau.ac.il
 
שעות קבלה
יום ד' 12-14, חדר 20.
 
לפי תאום מראש בדוא"ל
 
תאור הקורס
קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, מדיאנטות כרומטיות, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד קונספטים מונומנטאליים).
 
A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and conducting in their 3rd year. In this course, students will acquire in-depth knowledge of elaborate tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” periods, with a special consideration of selected personal and national styles, as well as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as enharmonicism, chromatic mediants, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under examination (from miniatures to monumental concepts).
 
דרישות הקורס
נוכחות בשיעורים, השתתפות פעילה בכיתה, הגשה סדירה של תרגילים בכתיבה, ניתוח ונגינה, עמידה במבחן סמסטריאלי ומבחן שנתי בכתב, מבחן מעשי שנתי, עבודה סמסטריאלית ועבודת גמר שנתית.
 
דרישות קדם
השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס "הרמוניה ב'".
 
מרכיבי הציון הסופי
50% מבחנים ועבודה סמסטריאלית/עבודת גמר, 50% הגשת תרגילים שבועיים והשתתפות פעילה בכיתה.
 
בחינה
המבחן הסמסטריאלי (מבחן כיתה) ומבחן הגמר (מבחן מעשי + מבחן בית) יכללו מטלות הירמון, כתיבה, ניתוח הרמוני והרמוניה ליד המקלדת.
 
נושאי הקורס (מבחר נתון לשינויים)
יחסים מדיאנטיים (דיאטוניים, חד- ודו-כרומטיים), מעגלי טרצות, הסולם האוקטטוני, רב-משמעות הרמונית ואנהרמוניה: מיוצא מן הכלל לנורמה, תורת הדואליזם של רימן והרחבותיה במאה ה-20, אקורדים עם אלטרציות כרומטיות, טרנספורמציות כרומטיות במוזיקה של המאה ה-19, ניאו-מודאליות, שילוב סגנונות עממיים ולאומיים, השלכות צורניות (כגון התפתחות האקספוזיציה בת שלושה מרכזים טונאליים, המיניאטורה ה"פתוחה" וכו'), כרומטיזציה טוטאלית והשלכותיה, חיבור וניתוח מהלכים ב"הרמוניות נודדות", אקורדים טרציאליים מורחבים והרמוניה "פארא-טונאלית", מודלים לניתוח ולכתיבה: הקטע הלירי הרומנטי לפסנתר (מזורקה/נוקטורן), הליד הרומנטי.
 
רשימת ספרות
I. Sadai, Harmony in its Systemic and Phenomenologic Aspects (Jerusalem: Ed.Yanetz, 1980).
S. Kostka & D. Payne, Tonal Harmony (New York etc.: McGraw-Hill, 31995).
D. Kopp, Chromatic Transformations in Nineteenth-Century Music (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002).
D. Harrison, Harmonic Function in Chromatic Music: A Renewed Dualist Theory and an Account of its Precedents (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
 
ביבליוגרפיה נוספת תימסר במהלך הקורס.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת