חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הרמוניה למלחינים ג'
  Harmony for Composers (C)  
0842-3407-01
אמנויות
סמ'  א'1400-1600001מבוכמן-מהטהשיעור ות ד"ר רום אורי בני
סמ'  ב'1400-1600001מבוכמן-מהטהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קורס המשך להרמוניה ב'. הקורס מיועד לסטודנטים לניצוח ולקומפוזיציה בשנה השלישית ללימודיהם. מטרת הקורס להקנות לתלמידים ידע מעמיק בשפת ההרמוניה הטונאלית המתקדמת כפי שהתפתחה במהלך התקופה ה"רומנטית" וה"פוסט-רומנטית" והיכרות עם מגוון סגנונות אישיים ולאומיים, פונקציונאליים ו"פוסט-פונקציונאליים" המושתתים על שפה זו. לצד תרגילי הרמוניה ע"פ הנחיות ותרגילים בכתיבה חופשית בסגנונות שונים ינותחו יצירות מהתקופות הרלוונטיות. במסגרת הקורס יושם דגש על תופעות הרמוניות מתקדמות כאנהרמוניה, הרמוניות נודדות, צלילים זרים כרומטיים, כרומנטיזציה גורפת של הפסוק המוזיקלי, רב-משמעות הרמונית וניאו-מודאליות וייבחן היחס בין תופעות אלה לבין הצורה המוזיקלית כפי שהתפתחה בתקופה הנדונה (ממיניאטורות ועד פרקים סימפוניים מונומנטאליים).
Course description
A sequel to “Harmony II”. The course is meant for students of composition and conducting in their 3rd year. In this course, students will acquire in-depth knowledge of elaborate tonal harmony characteristic of the “Romantic” and “Post-romantic” periods, with a special consideration of selected personal and national styles, as well as significant functional and “post-functional” harmonic strategies. Alongside harmony exercises in various styles, students will analyze works pertaining to the periods in question. Special emphasize will be given to phenomena such as enharmonicism, wandering chords, chromatic auxiliary notes, chromatic saturation, harmonic ambiguity, and neo-modal harmony, with an eye to the role of such harmonic procedures in the development of musical form throughout the period under examination (from miniatures to monumental symphonic movements).
סילבוס מפורט

אמנויות
0842-3407-01 הרמוניה למלחינים ג'
Harmony for Composers (C)
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר רום אורי בני

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת